141e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

141e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

Met de ene hand aaien en met de andere je gezicht kapot krabben.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Mè iën hând aaie en mè d’ander ow gezeecht kepot krabbe. Maar ook: Mej de eene haand âien en mej de aander ôw gezeecht kepot krasse.

BUDEL:  Mej de ieën hand aajuh en mej dn anderen ouw gezeecht kuppot krabbeh.

BUDEL-SCHOOT: Mèj-d-iën hand aaije en mèj-dander ow gezeecht  kepot krabbe.

BUDEL-DORPLEIN: Mè de ien hand striejle en mè de ander hand ouw gezeecht kepot krabbe.

WEERT:  Met ut eine hand aaje en met ut angere eur gezicht  kapot krabbe.

HAMONT:  Me` de iejn haand stree-len en me` d’ aander ow gezicht ke-pot  krabben. Maar ook: Mei-j d’ ie-jn haand aaie en mei-j d’aander ouw gezîcht kepot krabbe.

ACHEL: Mei´dèèn haand aaien en mei’dander ow gezicht kapot kretsen.

NEERPELT: Mè de iejen hand aaien en mè d’ ander ouw gezicht kapot krabben. Of: mèj de iejen haand èiejen en mèj de ander ouw gezicht kapot krabben.

OVERPELT: Me d’ieën haand aaie, en me d’ander ow gezicht kepot krabbe.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Er doen zich meer problemen voor dan verwacht.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.