Parochiegemeenschap Soerendonk sluit 200-jarig bestaan af met bijzondere hoogmis

SOERENDONK – Tot de samensmelting in 2014 met de andere Cranendonckse parochies was Soerendonk een zelfstandige parochie. 

Na jarenlang aandringen bij het bisdom kreeg de Soerendonkse geloofsgemeenschap op 21 oktober 1819 groen licht voor de plannen om zich los te maken van de Maarheezer parochie Sint Gertrudis. Het voornemen om op eigen benen te staan bestond al vele jaren. Er was al wel een eigen kapel, maar nog geen eigen parochie. Om de voldoen aan de ‘zondagsplicht’ moesten de Soerendonkers naar Maarheeze.

Er zijn verschillende brieven naar het bisdom verstuurd. Ook het bezoek van speciale commissie aan de bisschop in Den Bosch mocht niet baten. De initiatiefnemers kregen steeds nul op het rekest. “Soerendonk werd niet in staat geacht een eigen parochie financieel overeind te kunnen houden”, vertelt de plaatselijke heemkundige Annie Staals-Jacobi.

Het bisdom ging pas overstag na de belofte dat de inwoners zelf voor de grond en stenen voor de pastorie zouden zorgen. De eerste pastoor werd Albertus Verhofstadt. “Een kerk was er nog niet”, zegt Staals-Jacobi. Tot 1838 werd er gekerkt in de oude schuurkerk. Dat jaar werd de kerk Sint Johannes Onthoofding in gebruik genomen. Het gebouw is de oudste oorspronkelijke kerk van Cranendonck. In 1932 is ze verbouwd en uitgebreid.

Ondanks de toenemende ontkerkelijking voelen veel inwoners van Soerendonk zich nog altijd verbonden met het kerkgebouw en de geloofsgemeenschap. Jac de Werdt, lid van het kerkbestuur: “Bij bijzondere diensten of uitvaarten zitten er meer dan vierhonderd mensen in de kerk. Veder kan de parochiegemeenschap nog altijd een beroep doen op vijftig tot zestig vrijwilligers.” Er zijn verschillende groepen actief, zoals de lectorengroep, kerkhofploeg, kosters, het zangkoor en de grafdelvers van het Sint Jansgilde. 

Op zondag zitten er meestal veertig tot vijftig mensen in de kerk. “In verhouding met andere en grotere plaatsen is dat een relatief goede opkomst”, zegt vrijwilliger Marcel Lammers. 

Hoewel de eucharistievieringen minder publiek trekken, heeft het gebouw voor veel Soerendonkers nog wel een bijzondere betekenis. Lammers: “Veel mensen bezoeken de dagkapel, bijvoorbeeld om een kaarsje aan de steken of even tot bezinning te komen. Het kerkgebouw staat daarnaast symbool voor mensen die voor elkaar klaar staan.”

Na 2010 kreeg de parochie in Soerendonk te maken met fusieperikelen. Door de aangekondigde herindeling per 1 januari 2014 van de Cranendonckse parochies kwam sluiting van de kerk ineens dichtbij. De inwoners van Soerendonk gingen de barricades op. Vanuit het dorp werd er in 2012 een ‘kruistocht op de fiets’ naar Budel-Schoot gehouden. Daar gaf hulpbisschop Rob Mutsaerts tijdens een zeer drukbezochte informatieavond een toelichting op de fusieplannen. Lammers: “Als we toen geen actie hadden ondernomen, dan was de kerk waarschijnlijk al dicht geweest. Na het ontstaan van de nieuwe Corneliusparochie is het beleid van het bisdom echter veranderd.”

Dat betekent echter niet dat de Soerendonkers op hun lauweren kunnen rusten. De Werdt: “We moeten nu kijken hoe we de zaak draaiend kunnen blijven houden, ook als het kerkbezoek nog minder wordt. Het onderhoud is daarbij een van de grootste pijnpunten. We beperken ons op dit moment tot de noodzakelijke dingen. Onze grootste kostenpost is het gasverbruik om de kerk warm te stoken. En dan hebben wij nog het geluk dat ons gebouw relatief klein is.” “Een gemeenschap als Soerendonk zou echter in staat moeten zijn om deze kerk overeind te houden”, vindt pr-vrijwilliger Wim van Exel.

Het jubileum is de afgelopen weken uitgebreid gevierd met missen die werden opgeluisterd door diverse Cranendonckse koren. Verder was er onder meer een open kerkdag en een inspiratie-avond in gemeenschapshuis Den Donck. Tevens is er een jubileumuitgave van ‘De Heraut’ verschenen over de geschiedenis van de parochie. 

Op zondag 20 oktober vindt in de kerk Sint Johannes Onthoofding het sluitstuk van de jubileumactiviteiten plaats. Vanaf 10.30 uur is er een hoogmis met bisschop Gerard de Korte. De viering eindigt met een vendelhulde door het Sint Jansgilde. Na afloop is er een feestelijke bijeenkomst in gemeenschapshuis Den Donck. Daar is aansluitend ook een tentoonstelling.

Foto Leden van de commissie pr en jubileumactiviteiten, met v.l.n.r.: Hans Leijssen, Annie Staals-Jacobi, Marcel Lammers, Jac de Werdt en Wim van Exel.