142e Wa zegde doa? Doa zegde wa! 

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect. 

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com 

Vorige week was de zin: 

Er doen zich meer problemen voor dan verwacht. 

We kregen deze keer volgende inzendingen: 

SOERENDONK: D’r is miër trammelánt dan we mende. Maar ook: Er deden zich mier tegevallen veur dan we dachten. 

BUDEL:  t lupt veul slechter as dae we hân verwacht. 

BUDEL-SCHOOT: Do duun zich mier probleme veur dan woor vurwacht! 

BUDEL-DORPLEIN: D’r is mier miserie dan gedacht. 

WEERT:  Doa doon zich mieer probleeme veur as verwagtj.    

ACHEL: D’er duun zich mier problemen veur dan verwögd. 

NEERPELT: Der doen zich mier problemen veur dan verwocht, maar ook: Er duun zich miejer problemen veur daan verwoocht. 

OVERPELT: Do zien toch mieër probleme as we gedocht hawwe. 

EINDHOUT: Dowa doen zich meejer probleme veu dan da ge had verwacht . 

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van. 

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is: 

Daar heeft de bakker zijn vrouw doorgejaagd. 

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.