143e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

Daar heeft de bakker zijn vrouw doorgejaagd.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Doa hit de bakker zien wief doorgejagd. Oftewel: Dao hit de bakker zien wief daorgejaagd .

BUDEL:  Doa hit de bakker zien wief door(henne) gejaagd.

BUDEL-SCHOOT: Doa hit de bakker zien vrow dorhenne gejagt!

BUDEL-DORPLEIN: Doa hit de bakker zien vrouw doorhear gejaagd.

HAMONT:  Do hèt de bakker zien vrouw doorgejagd.

ACHEL: Doa hit de bakker zien vrouw doorhennegejagd.

NEERPELT: Dô hit de bakker zèn vrow doorgejacht. Maar ook: Do hit de bakker zen vrouw doorgejaagd.

OVERPELT: Doa hit de bakker zèn vrouw door gejagd.

EINDHOUT: Dowa hee den bakker zen vraa deugejaagd .

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Vroeger gingen we hier altijd appels en peren plukken.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.