Gemeenteraden in gesprek over fusievraagstuk

De gemeenteraden van Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck hebben op woensdag 23 oktober de koppen bij elkaar gestoken over de bestuurlijke toekomst van de drie A2-gemeenten, met daarbij als stip aan de horizon een bestuurlijke fusie.

Ambtenaren van de drie gemeenten werken nu al samen. Volgens een rapport van Bureau Berenschot, dat in opdracht van de A2-gemeenten is opgesteld, gaat dit echter niet ver genoeg. In het document wordt gepleit voor een herindeling, of dit voornemen op korte termijn kenbaar te maken.

Waar de gemeenteraden het onderling nog niet eens zijn over de bestuurlijke en ambtelijke toekomst van de A2-gemeenten, ligt het voor de hand dat een eenduidig standpunt in groter verband nog lastiger te vinden is.

Reden voor een goed gesprek, zo vond de stuurgroep A2, bestaande uit de drie burgemeesters en gemeentesecretarissen van Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard.

Na eerder afzonderlijk het rapport te hebben besproken, zochten de raadsleden van de A2-gemeenten elkaar daarom vorige week op in het gemeentehuis in Budel.

De belangrijkste inzet van de bijeenkomst was het creëren van meer begrip voor elkaars standpunten. In kleine groepjes werd er gesproken over het rapport Berenschot. Dit gebeurde aan de hand van een achttal prikkelende stellingen. Aandacht was er onder meer voor de voor- en nadelen van een ambtelijke en bestuurlijke fusie, schaalvergroting en de betrokkenheid van kleine kernen.

De verwachtingen van veel raadsleden waren van tevoren niet al te hooggespannen. “Ik heb niet de illusie dat de neuzen vandaag dezelfde kant op komen te staan”, aldus een Cranendoncks raadslid.

Een ambtelijke fusie werd door veel sprekers vooral gezien als een tussenstap naar een gemeentelijke herindeling. Voor de meeste partijen is dat echter nog een hele verre stip aan de horizon. En als het daadwerkelijk van een bestuurlijke fusie gaat komen, dan is het maar de vraag of een samensmelting van de drie A2-gemeenten het meest voor de hand ligt. “Zijn we wel natuurlijke partners”, vroeg een van de raadsleden zich af.

“Zijn er voorbeelden waarvan we iets kunnen leren. Dan durven we misschien een eerste stap te zetten. De reacties zijn op dit moment vooral defensief”, aldus een andere spreker.

Voor het in stand houden en het uitbouwen van de huidige samenwerking lijkt wel de nodige consensus te bestaan. Verschillende partijen opperden een meer programmatische samenwerking. 

Door een raadslid uit Valkenswaard werd voorgesteld om de inwoners van de drie gemeenten meer bij het proces te betrekken: “Daar hoor ik nu te weinig over.” Daarnaast moet er meer duidelijkheid komen over de onderlinge cultuurverschillen, vinden collega-raadsleden uit Heeze-Leende en Cranendonck.

De Cranendonckse burgemeester Roland van Kessel was tevreden over de bijeenkomst. “Het allerbelangrijkste is dat er vanavond een goed gesprek heeft plaatsgevonden.” Hij stelde voor om vaker bij elkaar in de keuken te kijken.

In het eerste kwartaal van 2020 wordt er een vervolg gegeven aan het ‘fusievraagstuk’. Dan buigen de raadsleden zich over een (voorlopige) voorkeursvariant over de te zetten stip aan de horizon. In juni of juli moet de definitieve positiebepaling plaatsvinden. Tussentijds vinden er verschillende verdiepende bezoeken en bijeenkomsten plaats met de drie gemeenteraden voor beter inzicht in de verschillende opties.