144e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Vroeger gingen we hier altijd appels en peren plukken.
We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Vreuger ginge we hie altied appel en pèère plukke. Of: Vreuger gingen we hie eppelkus en pêrre plukken.

BUDEL:  Vruuger gongen we hie altied appelen en pèère plukken.

BUDEL-SCHOOT: Vruger ginge we hie alzelève appels en pèire plukke.

BUDEL-DORPLEIN: Vruuger plokken we hie altied appels en peare.

WEERT:  Vreuger goonge vae heej altieed appele  en paere plukke.

HAMONT:  Vruuger gingen wellie hiej altiejd appel en pe`ren plukken. Maar ook: Vruuger ginge wu hiej altiejd èppel en pèère plukke.

NEERPELT: Vrueger ginge we heij aaltied appels en père plukke, maar ook: Vruger ginge wèllie altied appel en père plukke.

OVERPELT: Vrüger ginge we hei altiêd appels en pèère plukke.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
We hebben ooit een hond gehad en die at heel graag appelmoesvlaai.
Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.