Veel woorden, geen daden

De gemeente Cranendonck mag zich gelukkig prijzen met de vele verenigingen die de zes kernen rijk zijn. Van klein naar groot. Van sport naar muziek, van dansen tot bridgen. Tel hierbij de vele vrijwilligers op die zich inzetten voor het besturen, ondersteunen, trainen en begeleiden van de leden van deze verenigingen. Vanuit de gemeente wordt bij regelmaat de loftrompet gestoken over ‘hun’ verenigingen. Dit blijkt echter schijnvertoon. Op één van deze verenigingen zoem ik nader in.

De grootste vereniging van Cranendonck is sv Budel. Een voetbalclub met zo’n 950 leden, verdeeld over meisje- en jongens, dames- en heren in een groot aantal teams en elftallen, die in KNVB competitieverband de sportieve strijd aangaan met voetbalclubs uit de regio. Het is duidelijk  dat de accommodatie geschikt moet zijn voor het laten sporten van het genoemde groot aantal leden. En daar knelt de schoen inmiddels pijnlijk. 

De accommodatie van sv Budel is veel en veel te krap. Dit is al enkele jaren bekend en kenbaar gemaakt bij de gemeente Cranendonck. Middels brieven, mails, gesprekken, uitnodigingen aan raadsleden en het college van burgemeester en wethouders (B&W) is dit herhaaldelijk onder de aandacht gebracht. Steeds weer werden er beloften gedaan dat het probleem van de Budelse voetbalclub serieus op de agenda van de gemeente geplaatst zou worden. Harde toezeggingen kwamen van B&W en ook de raadsleden, de politiek dus, lieten zich niet onbetuigd. ‘Wij beloven dat het accommodatie probleem van sv Budel opgelost wordt. Reken op onze toezegging’: of woorden van gelijke strekking. Helaas niets van dit alles.

Met de uitbreiding van enkele kleedkamers en een voetbalveld is sv Budel geholpen en kan het haar leden op een fatsoenlijke manier ‘herbergen’. Het water staat de club voorbij de lippen. De teleurstelling is dan ook dit jaar –alweer- groot dat er geen enkele euro is opgenomen in de begroting voor 2020 met betrekking tot de aanpassing van de sv Budel accommodatie. Dit is triest te noemen, temeer daar sv Budel al zo’n jaar of zes aan het lijntje wordt gehouden door de gemeente Cranendonck, maar feitelijk gezien alleen voor de gek gehouden is. Met veel woorden zo blijkt. Helaas zonder daden.

Ingezonden door Frans Strik, Erelid sv Budel