145e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

We hebben ooit een hond gehad en die at heel graag appelmoesvlaai.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Willie hemme uit unnen hônd gehad en die haauw hiël gère spiêsvloaj. En ook: Wi hemme ôit unne hoond gehad en die êtte hiel ger spiesvlôai.

BUDEL:  Willie han ujt unnen hoond en dien aat ger appelmoesvloai.

BUDEL-SCHOOT: Wi-j háme unne hoond gehad en dien aat verèkkes geir appelspîêsvloi.

BUDEL-DORPLEIN: We hebben uiit unnen hoond gehad en dien had geèr appelemoesvlaai.

WEERT:  Vae hebbe oets unne hoond gehadj en dae aat hieel gear appelmoosvlaai.

HAMONT:  Wellie hemmen-uijt unne hoond gehad en dien aat hiël gèèr appelspiesvloai. Maar ook: Wu hemmen uijt unnen hoond gehad en dien vraaht hiejl ge`r appelspiejs vloaai.

NEERPELT: Wèllie hemmen oewejt ne hoond gehad en diejen aat hiejel gèjer appelspiesvloaj.

EINDHOUT: Welle hemme oewet nen hoond gehad en dieje ette heejel gere appel spaas vloawa.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Ik heb geen verstand van drugs, maar ik heb graag een sigaret en een glaasje bier.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.