Enthousiasme en goede input voor klimaatadaptief Boudriepark

CRANENDONCK – Hemelwater opvangen en vasthouden in plaats van via het riool laten wegvloeien. Cranendonck kiest hiervoor om een klimaatbestendige gemeente te maken. Droogte, hittestress en soms hevige regenval, het veranderende klimaat vraagt om maatregelen. Wethouder Frans Kuppens: “In het Boudriepark willen we het hemelwater niet langer afvoeren, maar daar laten waar het terechtkomt. Het park wordt opnieuw ingericht en het ontkoppelen van het riool en ontharden is een onderdeel van de vernieuwing. Eerder is al de nieuwe natuurspeelplaats gerealiseerd en is er een wadi aangelegd zodat overtollig hemelwater kan worden opgevangen. Ook hebben stoeptegels bij de school plaats gemaakt voor groen. In volgende fasen gaan we aan de slag met het ontharden en afkoppelen van het riool bij het nabijgelegen basketbalveld, het aanpassen van het park en de vijver. Ook wordt bekeken hoe omliggende straten kunnen afkoppelen en het hemelwater naar de vijver in het park kunnen brengen. Samen met enthousiaste inwoners wordt een plan gemaakt. Tijdens een recente bijeenkomst is veel goede input opgehaald.”

Foto Marion Seerden

Het Boudriepark is niet de enige plaats waar maatregelen genomen worden. Er zijn initiatieven met het Bravo!College, in Budel-Schoot bekijken we de mogelijkheden op het Stationsplein en het parkeerterrein bij de supermarkt. En bij de herinrichting van het centrum in Maarheeze stimuleren we mensen om hun tuinen te vergroenen.