147e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

Als we jou niet hadden en de voordeur niet, dan moesten we altijd achterom komen.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: As we oog ni  hâwen en de vuurdeur neet , dan moette we altiet aagter langs komen. Maar ook: As we ooch ni hân en de vurste deur ni, dan moesse we alzelève âchterrum.

BUDEL:  Als we oog ni hân en de veurdeur ni, dan moeste we altied achterum komen.

MAARHEEZE:  WE ZIJN OP ZOEK NAAR ECHTE MARESER MENSEN !!

BUDEL-SCHOOT: Aes we ooch en de veurdeur nè hâwe, dan moeste we altied (alzelève) achterum.

BUDEL-DORPLEIN: As dè we ooch nè han en de veurdeur, dan moesten wi (willie) altied achterum komen.

WEERT:  As vae uch neet haaje en de veurdeur neet, dan  zooje vae altieed achterum motte.

HAMONT:  As wu och n`e hawwen, en och g`en veurdeur dan moessen wu altiejd achterum  komen. Maar ook: As-we och nè hawwe én de veurdeur nè, daan moesse-we altiejd achter’um koome.

ACHEL: As we og nie hawwen en gén veurdeur,dan moeste wijllie altied achterum komen.

NEERPELT: As we og nie hawwen en de veurdeur nie, daan moeste wallie altied achterum kome.

OVERPELT: As we och nie hawwe en de veurdeur oech nie, daan moesse we altiêd achterum kome.

EINDHOUT: As welle ei nie hadde en de veurdeur ok nie , dan muste welle altaa laangs achter goan. 

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Als de bladeren gaan vallen, krijgen mensen vaak sombere gedachten.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.