Efkes de weg kwijt

CRANENDONCK – Woensdag 20 november vond een bijeenkomst van “Efkes de weg kwijt” plaats. Psychologe Sylvia van Rijsingen ging in op de factoren die invloed hebben op het gedrag, zoals de omgeving, sociale, culturele, lichamelijke en psychische factoren. Daardoor zijn gedragsveranderingen (boosheid, achterdocht, onrust, etc) bij cognitieve veranderingen beter te begrijpen. Na deze interessante uitleg was er gelegenheid tot het stellen van vragen. waarbij aanwezigen elkaar tips en adviezen gaven. Hieruit bleek dat er (helaas) niet 1 manier is om ermee om te gaan. Het is steeds weer aftasten en afhankelijk van de omstandigheden, wat het beste werkt.
In 2020 is er weer een nieuw programma met themabijeenkomsten van “Efkes de weg kwijt.” Berichtgeving volgt te zijner tijd via HAC Weekblad. Kijk voor meer informatie op www.dementievriendelijkcranendonck.nl