Excursie Pony-ren Baronie van Cranendonck

CRANENDONCK/REGIO – Zondag 8 december om 10.00 uur organiseert Staatsbosbeheer net na Kranenveld 4 te Soerendonk een excursie door de pony-ren Baronie van Cranendonck. Staatsbosbeheer is dit najaar gestart met herstelwerkzaamheden in de pony-ren ten zuiden van het Leenderbos. Het hekwerk is vervangen, poelen worden schoongemaakt, bosranden van grove den worden teruggezet en het open droge- en vochtige heidelandschap wordt hersteld. Na de herstelwerkzaamheden is er meer ruimte voor bloemen en planten zoals de jeneverbes en dop- en struikheide. Markante eiken en vliegdennen blijven gespaard. Ook dieren zoals de nachtzwaluw, boomleeuwerik en knoflookpad liften mee op de herstelmaatregelen. De herstelwerkzaamheden bij de pony-ren duren nog enkele weken en zullen gefaseerd plaatsvinden de komende jaren. De werkzaamheden zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. Door de werkzaamheden blijft het een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst, met ruimte voor natuur en recreatie. De werkzaamheden worden mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”. Zondag 8 december om 10.00 uur start bij de ingang Leenderbos net na Kranenveld 4 te Soerendonk een excursie voor het publiek. Tijdens de excursie wordt uitleg gegeven over de pony-ren en de werkzaamheden. Deelname is gratis en aanmelden voor de excursie is niet nodig. Honden zijn welkom, mits aangelijnd.