149e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

Wat was het druk in het centrum afgelopen zaterdag.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Twas wer vur niks in törrep de zoaterig. Maar ook: Wa was er veul volk in ut durp  aafgeloepen zaoterig.

BUDEL:  Wa wast druk int centrum leste zoaterdig of  Wa wast toch int durp leste zoaterdig.

MAARHEEZE:  Wa was ut druk in ut durp aafgeloope zuterdig.

BUDEL-SCHOOT: Ut zag afgeloeëpe zaoterig  zwaart vant volk in-törp.

BUDEL-DORPLEIN: Wa was er veul volk in ‘tdurp de zoaterig.

HAMONT:  Wa wast druk int centrum veurige zoaterig.

ACHEL: Wa waest druk int durrep aafgeloepe zoaterig.

NEERPELT: Wa waes’t druk in’t centrum aafgeloewepe zèhterig.

OVERPELT: Wa waas ’t druk int centrum vurrige zötterig!

EINDHOUT: Nei was er veul volk in’t deurep verleéjén zaterdag.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Eerst komt het zuur en daarna het zoet.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.