Vergadering Dorpsraad Zurrik

SOERENDONK – In het overleg van woensdag 18 december zal burgemeester van Kessel aanwezig zijn. Op die manier krijgt hij een goed beeld van de wijze waarop we in ons dorp “op zien zurriks” onderwerpen bespreken en behandelen. Ook hopen we dat er deze laatste vergadering van 2019 veel inwoners aanwezig zijn zodat de burgemeester niet alleen van ons, maar van zoveel mogelijk inwoners van Zurrik te horen kan krijgen wat voor ons van belang is en op welke manier we daar samen iets aan willen gaan doen… De laatste Zurrik Actueel van dit jaar zal worden gepresenteerd en (kort) worden doorgenomen. Omdat we ook terugkijken op allerlei zaken waar we mee bezig zijn geweest, nodigen we ook de vrijwilligers uit die een bijdrage hebben geleverd om hen te bedanken. Dit betreft de redactie van de Zurrik Actueel en de oud-papierophalers. Immers: door de opbrengsten van het opgehaalde oud-papier kunnen we de Zurrik Actueel kosteloos huis-aan-huis in Zurrik verspreiden! De vergadering van stichting Dorpsraad Zurrik vindt plaats op  woensdag 18 december tussen 19.30 en uiterlijk 22.00 uur in gemeenschapshuis Den Donck aan de Van Schaiklaan 1 te Soerendonk. Zoals gezegd: iedereen is van harte uitgenodigd. Want: Zurrik: “dá make we same !” Kijk voor nadere informatie ook op de website van stichting Dorpsraad Zurrik: www.dorpsraadzurrik.nl