Bezoek aan het Salvatorcollege te Hamont

Mag ik eerst mezelf even voorstellen? In 1957 ben ik naar de opleidingsschool gegaan aan de Velperweg te Arnhem. Het Korps Rijkspolitie werd in maart 1945 opgericht met de Korpsleiding in Den Haag en de opleiding werd gevestigd aan de Velperweg te Arnhem. Daarvoor was het gebouw eigendom van de zusters Ursulinen. De indeling van het gebouw is praktisch hetzelfde als het Hamontse college : slaapzalen voor 300 personen, grote refter, kerk en achter het gebouw grote grasvelden, vijver en bossen.

In maart 1980 werd ik commandant van de groep Budel van het Korps Rijkspolitie, omvattende de gemeenten Budel, Maarheeze en Heeze-Leende;

In september 1993 heb ik afscheid genomen van het Korps Rijkspolitie na 40 dienstjaren In 1994 werd ik door wethouder Wim Feron gevraagd of ik secretaris wilde worden van de KBO-Budel. Daarin heb ik meteen toegestemd en samen met Josephien de Kever, vroedvrouw en voormalige zuster, zijn we de kar gaan trekken. De KBO had toen 180 leden en bij mijn afscheid van de KBO waren er 700 leden. 

Tijdens de KBO-periode leerde ik deken Wim van Meijl kennen, docent aan het college in Hamont.. Met Kerstmis droeg hij de Heilige Mis op in de kerk O.-L.-Vrouw Visitatie te Budel.

Onlangs, op vrijdag 8 november 2019, hebben we elkaar weer eens getroffen en ben ik met hem nog eens naar het college gereden en werden allerlei herinneringen aan vroeger opgehaald. De Napoleonsmolen in Hamont was een geschikte gelegenheid om bij een hapje en een drankje eens na te praten.

Pater W. van Meijl vertelde dat hij in september 1957 als  12-jarige naar het college in Hamont gegaan en dat hij daar zijn 6-jarige opleiding  heeft voltooid in juni 1963. Nadien heeft hij  besloten om pater salvatoriaan te worden. Daarom ging het toen naar het noviciaat (=inleidingsjaar)in Passau, Duitsland, waar ze een jaar moesten verblijven. Hierna begon de pater met zijn filosofische en theologische studies in Leuven, waar zij, de salvatorianen, een studiehuis hadden. Op 3 juli 1971 ontving pater van Meijl de priesterwijding in Leuven en toen heeft hij nog 2 jaar aan de universiteit aldaar gestudeerd. Vanaf  september 1973 bestond zijn werk als docent aan het Salvatorcollege en  daar heeft hij de vakken Nederlands, Latijn en godsdienst mogen onderrichten. 

Toen de 30 dienstjaren in school erop zaten, brak in 2003 de periode van pensioen aan,maar toen heeft de pater gekozen voor het pastorale werk. Hij was immer ambulant deken van het dekenaat Heeze, waar de parochies van Heeze, Leende, Sterksel, Soerendonk, Maarheeze, Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein onder vallen. De pater werd benoemd tot pastoor in Leende, waar hij met veel vreugde nog steeds zijn pastoraal werk mag verrichten. Hij slaapt in het klooster te Hamont en behoort tot deze gemeenschap die momenteel 18 paters telt en 4 broeders.

Sinds 1900 zijn de paters Salvatorianen naar Hamont gekomen, hebben eerst in een huis aan de Budelpoort gewoond en in 1902 werd het Salvatorcollege gebouwd. Eerst waren het 2 grote blokken : een blok voor de paters en de toekomstige priesterstudenten en de andere blok was voor de broeders en zusters. De paters mochten op dit stuk grond van de Lascaille bouwen op voorwaarde dat ze een kapel voor de lokale bewoners zouden openen én een lagere school voor de kinderen van het Lo zouden bouwen. Aan beide voorwaarden is voldaan zodat er op de dag van vandaag een  kerkgebouw in Hamont-Lo staat én een bloeiende basisschool. 

Het Salvatorcollege is na de Tweede Wereldoorlog tot grote bloei gekomen. De gebouwen zijn flink uitgebreid. Op het einde van de jaren 50 kwam een nieuwbouw, waarin 

naast schoollokalen ook slaapzalen voorkwamen. Er moest voor ontspanning gezorgd worden zodat een speelzaal werd gebouwd voor ontspanning en  allerlei andere gebeurtenissen. In 1974 kwam er nieuwe eetzaal waar de meer dan 200 internen konden eten én waarin zich ook de keuken en de voorraadkamers bevonden. Tot slot werd in de jaren 80 het lage, moderne  schoolgebouw dicht naast de openbare weg gebouwd. In deze afdeling  bevinden zich de verschillende vaklokalen. Zoals reeds geschreven was het Salvatorcollege aanvankelijk een kostschool voor jongens, maar in de loop van de jaren is het internaat geëvolueerd tot een gemengde school, omdat in de jaren 80 de school van de zusters Ursulinen in Hamont is overgenomen. Het internaat bestaat nog altijd, is gemengd en telt momenteel 39 leerlingen, 27 jongens en 12 meisjes in de leeftijd van 12–18 jaar. De middelbare school behoort sinds enkele jaren tot de  scholengemeenschap WICO, waartoe de middelbare scholen van Overpelt,  Neerpelt en Lommel ook behoren.

Terugblikkend op onze ontmoeting en met de kennis van wat de paters en broeders allemaal in de loop der jaren gedaan, opgebouwd en bereikt hebben, schrijf ik dit met respect en een diepe buiging 

voor hen. Zij hebben het college in Hamont op een voortreffelijke wijze bestuurd en de wijze waarop zij met de leerlingen én de gebouwen zijn omgegaan verdient waardering. 

Klasse! De leerkrachten in Nederland kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Waarom al dat staken voor een beter salaris? Laten ze toch gewoon hun werk doen!!

Kees Renkens, Oud Commandant Politie Cranendonck en Heeze-Leende