Koninklijke onderscheiding voor Herman Clevis

ASTEN/BUDEL -Op 11 januari vierde de Eerste Astense Damclub (EAD) haar 80-jarig bestaan in speelzaal  “de Klepel” in Asten. Een van de oprichters en nu erelid van EAD is Harry Knaapen. Hij woont sinds 1953 in Canada en is onlangs 100 jaar geworden. 55 Jaar was de club te gast in café de Sportvriend van Jan Eijsbouts en later Cor Clevis en zijn opvolgers.Cor droeg alle sportverenigingen een warm hart toe en was zelf ook een heel fanatiek lid van EAD. Het damvirus heeft aanstekelijk gewerkt op zijn zoon Herman Clevis. Herman Clevis, die in Budel woont, is zijn hele leven lid geweest van EAD. Hij heeft niet alleen ruim 25 jaar in het EAD-bestuur gezeten hij heeft ook zeer minutieus alle resultaten van de vereniging gevolgd en geadministreerd. Hij heeft bij het 50- en 60-jarig jubileum van de vereniging jubileumboeken geschreven waarin de geschiedenis van EAD is vastgelegd. Herman slaat geen wedstrijd over van zijn team. EAD heeft Herman tot “Clubicoon van EAD” benoemd. In de ruim 700 nummers van het wekelijks verschijnende EAD nieuws doet hij verslag van het damnieuws in de wereld in het algemeen en de verrichtingen van EAD in het bijzonder. Vooral voor de enorme inzet voor het dammen in Asten en Brabant en zijn gerichtheid op alle leden van de vereniging heeft het Zijne Majesteit behaagd om op de verjaardag van zijn club te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Een oorkonde van zijn lidmaatschap werd zaterdag uitgereikt door burgemeester Roland van Kessel van Cranendonck. 

Herman Clevis en Roland van Kessel

Foto Adrie van Outheusden (van de damclub)