’t Buuls Zitje zoekt nog vrijwilligers

BUDEL – Ondanks het grote vrijwilligersbestand van ons trefpunt zijn er toch nog dagdelen die niet goed bezet zijn. In ’t Buuls Zitje zijn verspreid over de week al een dertigtal vrijwilligers werkzaam. Helaas blijft vooral de zondagdienst een probleem. ’t Buuls Zitje streeft ernaar dat elk dagdeel bezet is door twee vrijwilligers. Op zondag is er meestal maar een gastvrouw of gastheer. Zondags wordt er gekaart (rikken en/of jokeren) van 14.00 tot 16.30 uur. Ook lopen er geregeld koffiedrinkers binnen die niet komen om te kaarten. Het kaartgroepje bestaat uit een 14-tal bezoekers. Ook zijn er kaarters die gehaald en gebracht moeten worden. Dit gebeurt nu bij toerbeurten door eigen vrijwilligers met eigen auto. Het zou fijn zijn als een extra chauffeur/chauffeuse zich zou aanmelden. Deze kan dan ook eventueel meedoen aan het kaarten. De chauffeurs krijgen een vergoeding voor het rijden van de bezoekers. Hopelijk komt er dit jaar een nieuw vervoerssysteem waardoor dit probleem opgelost zou zijn. In het vorige artikel stond dat ons trefpunt dagelijks open is vanaf 9.00 uur, dat moet natuurlijk 10.00 uur zijn. Deze redactrice was iets te enthousiast!

Verder nog eens een extra vermelding van de aanwezigheid van ‘Senioren en Computers’ op de dinsdagmorgen. Er is dan altijd een deskundig iemand aanwezig in het trefpunt van 10.00 tot 12.00 uur om de bezoekers te helpen met vragen over computer, tablet, iPad of telefoon. Deze hulp is gratis en aanmelden hoeft niet. Je kan gewoon even binnen lopen.

Mocht je naar aanleiding van dit artikeltje belangstelling hebben als vrijwilliger voor de zondagdienst of eventueel een ander dagdeel (of heb je andere vragen of opmerkingen) , dan kun je bellen met de coördinator van ’t Buuls Zitje, Kitty Arets (0031 6 30447705). ’t Buuls Zitje is gelegen aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 (in de Borgh) in Budel.