Schoolterrein De Schatkist omgetoverd in ‘Schoolplein van de Toekomst’

BUDEL –  De leerlingen van basisschool De Schatkist in Budel zijn het nieuwe jaar goed begonnen. Het nieuwe schoolplein is namelijk zo goed als af. Het oude plein is omgetoverd in een zogeheten ‘Schoolplein van de Toekomst’, een groene omgeving met uitdagende en natuurlijke speeltoestellen. Voor de kerstvakantie werd de laatste hand gelegd aan de groene aankleding van het schoolplein. De schoolomgeving werd een paar maanden daarvoor nog gedomineerd door grijze stoeptegels en speeltoestellen, die niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd voldeden. Ze hebben de afgelopen maanden plaatsgemaakt voor natuurlijke speel- en waterelementen, bomen, struiken en zelfs een buitenklas. 

Door Roy de Leijer

De eerste plannen voor een nieuw schoolplein dateren van augustus 2018. “Er moest echt iets gebeuren”, weet lerares Marilou Raijmakers. Ze verwijst onder meer naar de vele stoeptegels, die ervoor zorgden dat het schoolterrein bij hoge temperaturen echt een ‘hotspot’ werd.

Het voornemen van de school sloot prima aan bij de plannen van de gemeente Cranendonck om het naast de school gelegen Boudriepark onder handen te nemen. De gemeente wil het park groener maken en de waterhuishouding in het gebied verbeteren, door regenwater niet langer via het riool te laten wegvloeien, maar op een natuurlijke manier. Hiermee is bij De Schatkist een begin gemaakt. 

In het begin van de zomervakantie is het graafwerk begonnen. Raijmakers: “De kleuters konden na de vakantie meteen buiten spelen. De bovenbouwklassen hebben eerst nog even in het park gespeeld.”

Op plaatsen waar geen stoeptegels meer liggen kan het regenwater nu beter in de grond zakken. Ook loopt er rondom het hele gebouw een goot over het schoolplein. Het water loopt eerst in de goot en wordt vervolgens in kratten onder de grond opgeslagen, als die vol raken stroomt het regenwater naar de wadi op het schoolterrein”, vertelt Raijmakers. Daar is ook een tribune voor de buitenklas gemaakt. “We maken daarnaast zichtbaar wat er met het regenwater gebeurt. Zo kunnen de kleuters spelen met het regenwater dat wordt opgevangen in een zogeheten ‘rainwinner’.” 

Door gebruik te maken van natuurlijke materialen, zoals boomschors in de plaats van rubberen tegels, en het planten van een beukenhaag, wordt het schoolplein ook voor insecten en andere dieren een prettige omgeving om te verblijven. Het schoolplein is zelfs iets groter geworden doordat er een reststrook aan het terrein is toegevoegd.

Op een paar kleine details na is het ‘Schoolplein van de Toekomst’ gereed. Raijmakers: “Er moeten onder meer nog een klimwand, goal en een krijtbord worden geplaatst. Ook komt er een luikje waardoor de kleuters naar de kippen van de buren kunnen kijken. We willen nog een insectenhotel om te stimuleren dat kinderen niet alleen uit boeken leren, maar ook in de praktijk.”

Ze is blij met het eindresultaat. Raijmakers: “Er zijn nu veel meer buitenspeelmogelijkheden voor de peuters, kleuters en bovenbouwleerlingen. Veel kinderen vragen niet eens meer naar onze fietsjes en karren.”

De Schatkist in Budel is de honderdste school in Noord-Brabant die aan de slag is gegaan met de subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’. Met de subsidie kunnen schoolpleinen gezonder, klimaatbestendiger, natuurlijker en avontuurlijker worden ingericht.

Het resultaat van de werkzaamheden kan op woensdag 29 januari tussen 9.00 en 12.00 uur worden aanschouwd. Dan houdt onder meer basisschool De Schatkist (De Korenbloem 2 in Budel) een open dag voor ouders waarvan kinderen in het schooljaar 2020-2021 vier jaar worden. De officiële opening van de nieuwe speelplaats vindt dit voorjaar plaats.

Foto Jos Meusen