Raadsfracties enthousiast over plannen Baronie

BUDEL – De Cranendonckse gemeenteraadsfracties zijn enthousiast over de nieuwe plannen voor de Baronie van Cranendonck. Dinsdag tijdens de commissievergadering gaven ze een eerste reactie op het raadsvoorstel van het college van B en W. 

Door Roy de Leijer

De plannen voor de nieuwe invulling van het landgoed in Soerendonk konden tijdens de commissievergadering rekenen op unanieme steun van de fracties. Een hamerstuk voor de komende raadsvergadering wordt het voorstel echter niet. Veel partijen moeten nog hun afwegingen maken over de financiële risico’s die kleven aan de verdere ontwikkeling van De Baronie. 

De vragen en uitgesproken zorgen tijdens de commissievergadering hadden dan ook vooral hierop betrekking. Karel Boonen (Cranendonck Actief!) had niets dan lof voor de plannen, wel moet er volgens hem nog eens goed naar de financiële paragraaf worden gekeken. 

Willem Swinkels (VVD) was onder meer benieuwd naar de gevolgen als er in dit stadium nog initiatieven afvallen.

Volgens wethouder Kuppens is die kans er altijd, maar is dit op dit moment niet aan orde. “Er zijn bovendien nog een aantal andere initiatieven die we voorlopig hebben geparkeerd”, aldus de wethouder.

Hij gaat ervan uit dat het project kostenneutraal kan worden gerealiseerd. Volgens de door de gemeente ingehuurde financieel expert zijn de financiële risico’s klein omdat de kosten voor de transformatie van de gebouwen door de initiatiefnemers worden gedragen.

Bij ELAN leven een aantal principiële bezwaren met betrekking tot de verkoop van grond en panden aan de verschillende initiatiefnemers, die onder meer plannen hebben voor een horecagelegenheid, kinderdagverblijf en campercamping. Patrick Beerten: “Moeten we het bijvoorbeeld wel willen dat de huidige boomgaard wordt verkocht, of kan dit niet beter met een pachtconstructie worden opgelost?”

Op 4 februari neemt de gemeenteraad volgens planning een besluit. Als de gemeenteraad instemt met de plannen kan de bestemmingplanprocedure gestart worden.