Verplaatsing Jumbo: ‘verkeer nog punt van aandacht’

BUDEL – Het Cranendonckse college van B en W verwacht dat er nog dit jaar een start kan worden gemaakt met de bouw van een nieuwe Jumbo-supermarkt aan de Dr. Anton Mathijsenstraat in Budel. Over twee weken neem de gemeenteraad hierover een besluit. Afgelopen dinsdag tijdens de commissievergadering bleek dat de meeste partijen in beginsel positief staan ten opzichte van de plannen. Wel zijn er zorgen over de verkeersveiligheid en verkeersoverlast. 

Door Roy de Leijer

De nieuwe winkel, die is ingetekend naast het voormalige protestantse kerkje aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat, is een van de pijlers onder de geplande metamorfose van het centrum van Budel. De nieuwe supermarkt krijgt een oppervlakte van 1800 vierkante meter. Boven de winkel worden zeven appartementen gebouwd. Tussen het kerkje en de winkel wordt een parkeerterrein met 93 plaatsen een klein park gerealiseerd.

Wethouder Frans Kuppens (CDA) spreekt van het eerste dominosteentje dat een reeks nieuwe ontwikkelingen in het centrum in gang moet zetten. 

Een andere pijler is het project De Capucijner, dat voorziet in de realisatie van 35 huur- en koopappartementen, met daaronder een commerciële ruimte, op de voormalige locaties van schoenenwinkel Tasko en de oude Rabobank. Verder zijn er met de ontwikkelaar van de nieuwe Jumbo, afspraken gemaakt over het onderbrengen van een nieuwe publiekstrekker in het huidige winkelpand aan het Capucijnerplein. “Hiervoor wordt op dit moment met een aantal gegadigden gesproken”, aldus Kuppens.

Ook zijn er plannen voor een nieuw horecapaviljoen met terras naast de huidige winkelruimte aan het Capucijnerplein, waardoor het plein een intiemer karakter krijgt. Later wordt ook het plein voor het gemeentehuis vernieuwd en verlaagd.

Tijdens de commissievergadering werd er veelvuldig gesproken over de verwachte verkeersdrukte bij de nieuwe supermarktlocatie, en de gevolgen daarvan voor de verkeersveiligheid. 

“We zijn niet tegen een nieuwe Jumbo, maar willen wel dat de verkeersveiligheid voor de omliggende wijken en het centrum gegarandeerd wordt. Helaas hebben onze opmerkingen tot dusverre geen gehoor gevonden”, aldus een buurtbewoner, die gebruik maakte van het inspreekrecht. 

Volgens wethouder Kuppens gaat de verplaatsing niet voor onveilige situaties zorgen. “We nemen de reacties van de buurtbewoners heel serieus”, aldus de wethouder. 

Koen van Laarhoven (Cranendonck Actief) ziet veel voordelen bij een verplaatsing, maar wil dat er betere garanties komen aangaande de verkeersveiligheid en mogelijke verkeersoverlast. Van Laarhoven: “Indien nodig moeten er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.”

Ook Jordy Drieman (VVD) was positief gestemd over de supermarktverplaatsing: “Het zorgt voor een verfraaiing van het centrum. De vraag blijft echter hoe we de verkeersveiligheid gaan borgen. De verplaatsing moet in ieder geval zorgen voor een verbetering van de huidige verkeerssituatie. We hebben nu de kans om dit goed aan te pakken.”

Ook de overige fracties staan positief ten opzichte van de ontwikkelingen, maar ook zij delen de zorgen met betrekking tot de verkeersveiligheid en verkeersoverlast. Hans Teklenburg (CDA): “Hier zal goed naar moeten worden gekeken.”

Daarnaast plaatste Jos Derks (ELAN) vraagtekens bij het bedrag van ruim zes ton dat moet worden betaald voor de aankoop van de grond voor het park. Hij vond dit bedrag aan de hoge kant.

Op dinsdag 4 februari neemt de Cranendonckse gemeenteraad een besluit over de verplaatsing van de supermarkt.


Foto MvG