Cinemaplus: meesterwerk in de Walburg

HAMONT – Op donderdag 6 februari  om 14.00 uur is de film ‘Werk Ohne Autor’ te zien in  Cinema Walburg te Hamont. Toen de cultuurkring ‘Werk Ohne Autor’ vastlegde voor 6 februari was nog niet bekend dat de film gekozen zou worden als Beste film van 2019 door de Unie van de Belgische Filmkritiek.  De 45-jarige filmmaker Florian Henckel von Donnersmarck is bij iedereen bekend van ‘Das Leben der Anderen’ over het ondergronds leven in de DDR.  Hier beschrijft hij door de ogen van een jonge kunstenaar Kurt Barnert drie periodes uit het werkelijke leven van Gerhard Richter dat ongelooflijk klinkt.  Het begint met de “Entartete Kunst” met werken van Chagall, Dix, Grosz en Kandinsky, door de Nazi’s als reizende tentoonstelling opgezet om het morele verval van “de modernen” uit te drukken.  Het kind Kurt (alias Richter) volgen we dan tijdens zijn verschrikkelijke levensloop. Geboren nabij Dresden huwde Richter in 1957 Marianne Eufinger de dochter van een voormalige SS-arts die verantwoordelijk was van sterilisatie (o.a. Richters tante) en allerlei experimenten zoals euthanasie voor geesteszieken. Na de oorlog kan Kurt Barnert (Richter) zich uitleven in de DDR om communistische idealen uit te drukken.  

Wanneer hij als 29-jarige in 1961- naar West-Duitsland vlucht is hij voor het eerst vrij om te maken wat hij wil.  Dat werkt in eerste instantie verlammend.  Gelukkig ontmoet hij docenten aan de Kunstacademie in Düsseldorf en loopt er ook een Joseph Beuys rond die met zijn Documenta in Kassel al snel uitgroeit tot de paus van de moderne kunst.  

De nu 89-jarige Gerhard Richter is in de kunstwereld een wereldwijd gerespecteerd kunstenaar.  De toegang bedraagt €6 per activiteit (inclusief koffie/thee). Mensen met een cultuurpas hebben gratis toegang. Cinema Walburg ligt aan de Kerkstraat 28 te Hamont.