157e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

Wij knikkerden niet met een kuiltje, maar door er vanaf een aantal tegels op te gooien.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Willie knikkerde ni mej un kuulke, mer dór d’r vanaaf un stel tegels op te gojje. Maar ook: Wi knikkerde neet mej un kuulke , mer door er vanaaf un stel tegels op te gôjen.

BUDEL:  Wej knikkerden ni mej un kuulke, mer door vanàf n poar stoeptegels erop te gojje.

MAARHEEZE:  Wi knikkere ni m`e un kuulke, mer dur er vanaaf un paar stoeptegels op te goje.

BUDEL-SCHOOT: Wi-j knikkerde nè mej un kuulke maer dòrdùr vanaf un paor tegels op te goie.

BUDEL-DORPLEIN: Wi knikkerden nè mej un kuulke, mèr door dur vanaaf een aafstendje, van een poar stoeptegels, op te smieten.

WEERT:  Vae buudje neet met un kuulke, mer door dur vanaaf een aantal  tieegels  op te goeze.

HAMONT:  Wellie huufden ne` in u kuulken , me`r wellie goijden er he`nnen vanaaf u poawer dals wiejder. Of: Wellie knikkerde-nè mèj-e kuulke, mèr dor-er vanaaf un oantal plaveie op te g(w)ojje.

ACHEL: Wijllie huuivden nie meij è kuulken,mér dôr ter vanaaf è poar dals op te goèjen.

NEERPELT: Wèllie knikkerden nie mèj ê kuulke, mèr dôr er vanaaf ê paar plaveien op te goewejen.

OVERPELT: Wèllie huvde nie mè e kutteke, mer we goeiden er van teveure e poar tegels op.

EINDHOUT: Welle errebollen nie mee eu putteke , mo deuer van vanaaf een poowar tegels op te smaate.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Wie het laatst lacht, heeft de grap te laat begrepen.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.