Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

Wie het laatst lacht, heeft de grap te laat begrepen.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Wie ’t lèst lâcht, hit de grap te loat door. Maar ook: Wie ut leste laagt hit de grap te laot gesnapt.

BUDEL:  Dien ut lèst lagt, hit de grap te loat gesnapt.

BUDEL-SCHOOT: Wie ut lêste lacht, hit um te laot gesnapt.

BUDEL-DORPLEIN: Wie as leste làcht, is ni de snuggerste.

WEERT:  Wen ut leste lagtj dae heet de mop te laat begreepe.

HAMONT:  Wie t le`st laacht, hit de mop te loat verstoan. Ook: Dien ’t lèèste lâcht hèt de kloe te laowet begreepe.

NEERPELT: Wie het lèèste laacht, hit de mop te loat gesnapt.

OVERPELT: Wie ‘t lèèste laacht, hit de mop te loat verstoan.

EINDHOUT: Wie da het leste lacht , dieje hei de mop te loawet verstawen.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Klopte jij op deze deur? (Is de verleden tijd duidelijk te maken in de werkwoordsvorm?)

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.