Plannen voor carnavalsacademie

BUDEL-SCHOOT/BUDEL-DORPLEIN – Carnavalsvereniging De Toeters uit Budel-Schoot en KS De Heiknuuters uit Budel-Dorplein hebben plannen om een carnavalsacademie op te richten. Met dit initiatief willen ze de continuïteit van het volksfeest in beide dorpen voor de toekomst veiligstellen. De voorlopige werktitel is ‘HeiToet academie’.

Door Roy de Leijer

Om van de academie een succes te maken zoeken beide carnavalsclubs de samenwerking op met het basisonderwijs. Lange tijd was er vanuit basisschool De Wereldwijzer in Budel-Schoot een vrij constante stroom van nieuwe carnavalsgroepen. “Onder meer door kleinere klassen is de aanwas op dit moment wat minder groot”, zegt Noud van Leeuwen van carnavalsvereniging De Toeters. Hij is een van de initiatiefnemers van de academie.

Archieffoto van de optocht in Dorplein

Onder meer met theorielessen op de basisscholen en praktijklessen in de carnavalsbouwhal in Budel hopen De Toeters en De Heiknuuters kinderen ook in de toekomst enthousiast te maken voor deelname aan de optochten in beide dorpen. Daarbij ligt het accent onder meer op het bouwproces en de presentatie. Van Leeuwen: “Het draait echter niet alleen om de optochten. We besteden bijvoorbeeld ook aandacht aan het opleiden van artiesten voor de bonte avonden.”

Op sommige plaatsen worden er al carnavalslessen aangeboden. “In Handel is carnavalsvereniging De Bergkneuters bijvoorbeeld gestart met de Bergkneuter Academy”, weet Van Leeuwen. Na het lopende carnavalsseizoen worden de plannen in Budel-Dorplein en Budel-Schoot verder uitgewerkt en besproken. Het is de bedoeling dat de academie in het voorseizoen van de volgende carnavalsperiode van start gaat.