Dorpsraad Maarheeze

MAARHEEZE – De Dorpsraad Maarheeze vergadert maandag 17 februari vanaf 19.30 uur in de Smeltkroes. Belangstellenden zijn dan weer welkom. Op de agenda staan onder meer het verslag van de kascommissie, invulling vacatures en de mededelingen uit de werkgroepen. 

De complete agenda staat op de website www.maarheeze.nu en daar verder via “voor elkaar” en daar naar Dorpsraad Maarheeze. De vergaderingen van de dorpsraad zijn niet alleen openbaar, je bent er ook van harte welkom! De Smeltkroes ligt aan Kijkakkers 1 te Maarheeze. Voor meer informatie kan men terecht bij de secretaris R. Geertman, e-mail: secretaris@dorpsraadmaarheeze.nu