Nieuwe reglementen carnavalstoet Pelt

PELT – Het gemeentebestuur en de politie van Pelt heeft een verordening opgesteld, een regel waar je je als burger aan dient te houden als je deelneemt aan een carnavalstoet. De bedoeling hiervan is om zo veilig mogelijke, kindvriendelijke en kwalitatief hoogstaande optochten te laten plaatsvinden. In de gemeente Pelt worden er drie carnavalstoeten georganiseerd en het is wenselijk om voor de veiligheid een aantal voorwaarden op te leggen. Veiligheid is evenzo belangrijk voor de deelnemers aan de stoet als voor de omstaanders. Al heeft de volgende regel dan niet zozeer met veiligheid te maken maar wel met milieu: het gebruik van confetti is geheel verboden. Ook is het verboden om personen te vervoeren op de praalwagens buiten het parcours van de stoet. Het is ook ten strengste verboden om tijdens de optocht leeggoed of ander afval op de openbare weg te gooien. Men mag ook niet zomaar toeschouwers lastigvallen. Ook wordt er nauwlettend toegezien op de muziek die de wagens spelen tijdens de stoet. Dit dient carnavals- of goede ambiancemuziek te zijn. Andere genres worden niet toegelaten. Daarbij komt ook nog dat de geluidsintensiteit maximaal 95 db mag zijn. Het gebruik van glazen flessen en drinkbekers is niet toegelaten op en rond de wagens. Ook voor de brandveiligheid zullen een aantal eisen gesteld worden voor wat betreft de technische uitrusting. Iedere wagen zal begeleid moeten worden door minimaal één meerderjarige persoon. Als ieder zich aan de regels houdt worden het weer sfeervolle optochten.