Orchideeënlaan tijdelijk afgesloten

ACHEL – Gedurende de werken aan de riolering, fietspaden en wegenis in de Bosstraat en Hamonterweg werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de omleidingsweg via de Kiekoet en de Orchideeënlaan. In deze laatste werden na afloop van de werken ernstige gebreken vastgesteld aan de brug over de Warmbeek. Dit deels door verhoogde slijtage van de omleiding, maar ook omwille van normale slijtage. De brug is echter zodanig aangetast dat een volledige vervanging zich opdringt. Als alles volgens planning verloopt, start de aannemer maandag 24 februari met deze werken. 

De afgelopen maanden werd bekeken hoe de brug over de Warmbeek het best vervangen kon worden. Intussen werden de nodige vergunningen aangevraagd en werd het dossier zowel technisch als administratief in orde gemaakt. De werken starten zodra de aannemer de aanleg van het laatste stuk gescheiden fietspad op de Hamonterweg heeft afgerond. Als alles volgens planning verloopt, is dat op maandag 24 februari. Al is de aannemer natuurlijk wel afhankelijk van het weer. 

Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Hiervoor wordt een omleiding voorzien. Naar verwachting nemen de werken, inclusief het uitharden van het beton – dat zo’n 28 dagen duurt – een tweetal maanden in beslag.