Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

Vader heeft al een afspraak gemaakt in het ziekenhuis, om de eieren te laten kleuren.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Ós pap hit al un afspraak gemakt int zekenhôes, um zien eier te loate kleure. Maar ook: Vajer hit al un afspraok gemakt in ut zéékenhoes um de eijer te laoten vaerven

BUDEL:  Vajjer hit al un afspraak gemakt int zeekenhoes, um de eier te loaten kleuren.

BUDEL-SCHOOT: Um de eier te laote kleure hit os vaier al wa afgesproke in-t ziekehôês.

BUDEL-DORPLEIN: Ozze pap hit al een afspraak gemakt in’t ziekenhoes, um de eier te loaten verven.

WEERT:  Oos pap heet al un aafsproak gemaaktj in ut zeekehoees om zien ejjer. te loate verve.

HAMONT:  Voader hèt âl aafgesprooke mei-j ’t ziekenhoews om d’eier te loâte vèrreve.

ACHEL: Ozze pa hit al aafgesproken int ziekenhoews,um de eier te loate verven.

NEERPELT: Ozze pa hit aal ’n aafspraak gemakt in de kliniek, um de eier lütten te verven.

OVERPELT: Ózze pa hit aal en afspraak gemakt in de kleniek, um de eier te loate verve.

EINDHOUT: Ozze voa hei al eun visiet  geregeld in’t gasthowas , om de aare te late veirve .

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Het wordt onderhand weer eens tijd om de zomervakantie te gaan boeken.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.