Europees Muziekfestival voor de Jeugd uitgesteld

NEERPELT – Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, Neerpelt (EMJ)  nodigt jaarlijks meer dan 4000 deelnemers uit meer dan 20 verschillende landen wereldwijd uit om in Neerpelt samen te musiceren en te verbroederen. Door deze wereldwijde deelname aan een massa-indoorevenement vormt het EMJ momenteel een hoog risico voor de verdere verspreiding van het coronavirus.  Daarom is de organisatie sinds de opkomst van het corona-virus in Europa en België permanent in overleg met de Belgische overheden. 
Onze eerste bezorgdheid blijft natuurlijk de veiligheid en de gezondheid van alle deelnemers, bezoekers en medewerkers. Gezien de meest recente evoluties, zijn wij met ongelooflijk veel pijn in ons hart verplicht geworden om het EMJ niet te laten doorgaan op de geplande data.
Onze deelnemers bereiden zich maandenlang voor op het festival en kijken enorm uit naar hun deelname aan het EMJ. Om tegemoet te komen aan de actuele vragen en suggesties van de deelnemers zal de organisatie voor het eerst in de 68-jarige geschiedenis van het Europees Muziekfestival, het jaarlijks evenement uitstellen tot het weekend van 11 tot 14 september 2020.   De festivalvlaggen zullen dus dit jaar in september uitgehangen worden. Praktische details zullen op een later moment gecommuniceerd worden.