Coronamaatregelen tot en met 5 april 

REGIO – In Nederland, België en naburige landen zijn ondertussen strenge maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Frankrijk is ondertussen, net als Italië en Spanje, in volledige lockdown gegaan. Op dinsdagavond 17 maart kwam de Belgische Nationale Veiligheidsraad samen, uitgebreid met de ministers-presidenten. Zij besloten eveneens tot aanvullende maatregelen. 

Burgers worden verplicht om thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden en bedrijven zijn, ongeacht hun omvang, verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Niet-essentiële winkels en handelspanden blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels. Het openbaar vervoer zal zo georganiseerd moeten worden dat social distancing kan worden gegarandeerd en reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden. 

Verder is er een verplichte sluiting voor alle markten in open lucht en voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn. Alle maatregelen worden gehandhaafd tot en met 5 april. 

Wel benadrukte de Belgische Eerste minister Sophie Wilmès dat de bevolking, ondanks de restricties, toch buiten mag komen. Om naar de winkel te gaan of om een frisse neus te halen, dit tweede wordt zelfs aangeraden. Heel belangrijk hierbij is wel om te allen tijde de social distancing in acht te nemen, wat wil zeggen dat personen minstens 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar. 

In Nederland komen er ook dagelijks extra restricties bij om de pandemie onder controle te houden. Zo werd o.a. beslist dat bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stopgezet worden om de ziekenhuizen zo meer capaciteiten te geven voor de zorg rondom het coronavirus. 

HAC Weekblad onderzoekt hoe huisartsen en ziekenhuizen in de regio omgaan met deze wereldwijde epidemie. Het Mariaziekenhuis in Pelt hanteert al vanaf zaterdag 14 maart een bezoekersstop. Ook alle raadplegingen, geplande onderzoeken en geplande ingrepen zijn geannuleerd. Om de opvang, de kwaliteit en veiligheid van de patiënten te garanderen werkt het ziekenhuis nauw samen met de huisartsen van de Noord-Limburgse en Lommelse huisartsenkring. 

Het ziekenhuis heeft bij de spoedgevallendienst een tent van 30 x 10 meter opgezet waar patiënten met een vermoeden van corona worden opgevangen. Van hieruit wordt beslist of deze patiënten thuis in quarantaine kunnen gaan of opgenomen dienen te worden voor verder onderzoek. Sabine Van Bree, dienst communicatie van het Mariaziekenhuis: “Momenteel zijn we de nodige infrastructuur aan het voorzien voor het aansluiten van medische apparatuur en informaticabenodigdheden, evenals 20 bedden voor de eerste opvang van patiënten. Het ziekenhuis hoopt donderdag 19 maart te kunnen starten in deze nieuwe setting.”

In het St. Jans Gasthuis te Weert zijn bij het ter perse gaan van deze krant 8 coronapatiënten opgenomen. Ook op deze locatie geldt een algeheel bezoekverbod en wordt alle uitstelbare zorg ook effectief uitgesteld. Verder worden speciale tenten opgezet op het terrein van het ziekenhuis voor de acute opvang en triage van mensen met ernstige luchtwegklachten. En om alle coronapatiënten op te vangen wordt de vierde etage van het ziekenhuis vrij gemaakt. Rita Peerlings, communicatieadviseur van het SJG Weert: “De vierde etage is ondertussen klaar voor gebruik. Op dit moment kunnen we nog alle patiënten opvangen en is er nog geen sprake van een tekort aan middelen.” 

Ook de huisartsen hebben het momenteel erg druk. Dokter Rudi Jansen, praktijk Maesveld Hamont: “Er zijn heel veel telefonische oproepen van mensen met bezorgdheden en symptomen van de luchtwegen (neusloop, keelpijn, hoesten, kortademigheid) en koorts. Deze klachten zijn momenteel allemaal verdacht voor Corona-infectie. Na telefonische registratie door onze praktijkmedewerkers, worden de mensen teruggebeld door iemand van onze huisartsen. Hier zijn de artsen om de beurt de hele dag mee bezig.” Jansen geeft aan dat de consultaties telefonisch beoordeeld worden en indien er telefonisch onvoldoende duidelijkheid is over de ernst van de klachten, de patiënten doorverwezen worden naar het triage-punt bij het ziekenhuis voor verder onderzoek. Jansen: “Ik wil nog eens benadrukken dat patiënten met klachten aan de luchtwegen, koorts of grieptekenen enkel telefonisch contact op mogen nemen met de huisarts en dus niet naar de praktijk mogen komen!” 

Ook de Huisartsenwachtpost Noord-Limburg laat via een duidelijke melding op de website weten dat mensen met klachten zoals koorts, niezen, hoesten of luchtwegproblemen NIET naar de wachtpost mogen komen. Mensen die kampen met deze symptomen bellen best naar tel. 0032 11 604060. Wie zich niet ziek voel, geen dokter nodig heeft, kan bellen naar het speciale infonummer 0800/14689 om zo de enorme druk op de huisartsen niet te verhogen. Huisarts Rudi Jansen: “Voor wie andere klachten of problemen heeft blijven de huisartsen ook bereikbaar maar niet-dringende zorg moeten we uitstellen om ons zo goed mogelijk beschikbaar te houden voor de telefonische raadplegingen en de shiften die we moeten werken in het triagepunt bij het ziekenhuis.”