Hoe gaan de scholen om met het Corona-virus? 

REGIO – Het Corona virus heeft natuurlijk ook flink wat gevolgen voor de schoolgaande kinderen. Zowel in Nederland als België is beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien. Maar hoe verloopt deze opvang precies en hoe zit het met de gemiste leerstof en de schoolexamens? 

Bjorn Desair, algemeen directeur van Scholengroep Limburg Noord: “In Campus Vox te Pelt gebeurt de opvang door de leerkrachten via een beurtrol. Er worden geen lessen gegeven, maar alternatieve activiteiten voorzien: expressie, sport en spel, taaldag, praktische vaardigheden…” Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang verschilt per dag, afhankelijk van de beschikbaarheid van de opvang thuis. Desair:  “In het secundair onderwijs gaat het maar om een beperkt aantal leerlingen, minder dan 1% van het totale leerlingenaantal. We bieden afstandsleren aan, aan alle leerlingen. Het gaat hier niet om nieuwe leerstof, maar om herhaling of uitbreiding van reeds geziene lessen. De bedoeling is dat leerlingen het schoolse ritme niet verliezen en zich toch dagelijks een aantal uren met schoolwerk bezig houden. Er zijn duidelijke verwachtingen en deadlines. We maken momenteel ook een plan op voor de heropstart van de lessen, zodat we op het einde van het schooljaar kunnen garanderen dat de leerlingen de nodige leerplandoelstellingen verworven hebben.” Om de veiligheid binnen de opvang te garanderen is vooral social distancing het belangrijkste aandachtspunt. “We gebruiken grote lokalen, waar dan maar enkele leerlingen in worden opgevangen. Na elke les worden ze grondig verlucht. In deze lokalen zijn ook de nodige zeep en ontsmettingsgel aanwezig om de hygiëne te garanderen. De lokalen worden ook dagelijks gepoetst. Als een kind ziek wordt, wordt het onmiddellijk geïsoleerd. De ouders worden verwittigd om het kind van school af te halen en de dokter te contacteren.” 

Ook het BRAVO! College Cranendonck, voor leerlingen van 12 tot pakweg 16 jaar oud, heeft alle lessen opgeschort. De school is gesloten, maar leerlingen van wie de ouder(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren en die geen opvang hebben zijn wel welkom op school. Dit geldt ook voor leerlingen die thuis niet beschikken over een computer en schoolwerk willen maken.  Ruben Barten, sectordirecteur van het BRAVO! College Cranendonck: “We bieden inderdaad opvang aan maar tot op heden is hier nog geen gebruik van gemaakt. Dit komt voornamelijk omdat onze leerlingen vaak al zelfstandig genoeg zijn om eventueel alleen thuis te blijven. Wel loopt er sporadisch iemand binnen om nog wat schoolspullen op te halen, zodat ze vanuit thuis de leerstof kunnen blijven volgen.” Ruben vertelt verder: “We zijn momenteel druk bezig met het implementeren van lessen en leerstof via digitale platformen, zodat de kinderen geen achterstanden oplopen. Hiervoor rekenen we natuurlijk ook op de verantwoordelijkheidszin van de studenten. Bovendien is er een week- en een studieplanning beschikbaar, om de leerlingen zo snel en efficiënt mogelijk van leerstof te voorzien. Hierop is te zien wanneer er welke les gegeven wordt en wanneer de desbetreffende leerkracht beschikbaar is voor vragen en extra uitleg. En verschillende leerkrachten maken filmpjes van hun lessen die dan door de leerlingen thuis bekeken kunnen worden.” Communicatie is natuurlijk ook van belang om dit alles efficiënt te laten verlopen. “Daarom voorzien we dagelijks een update over de ontwikkelingen en mogelijkheden die we als school aanbieden,” aldus Barten. “Maar ook de zorg proberen we vanop afstand verder te zetten. Zo nemen we regelmatig telefonisch contact op met de studenten om te kijken hoe het gaat en of ze misschien tegen problemen aanlopen in het kader van deze digitale lessen. Want zo kunnen we hier snel een oplossing voor bieden zodat de lessen toch zo optimaal mogelijk gevolgd kunnen worden.” Eerder deze week maakte minister Slob, bevoegd voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, bekend dat de schoolexamens weer doorgang kunnen vinden. “Hier ligt momenteel ook onze focus,” legt Barten uit. “Voor de eindexamenleerlingen zijn deze schoolexamens heel belangrijk. We bekijken nu hoe we de toetsen op een veilige manier door kunnen laten gaan op de school, uiteraard rekening houdend met alle richtlijnen. De leerlingen, leerkrachten en ouders zullen hier zo snel mogelijk over worden geïnformeerd. Doel is dat we eind volgende week de eerste toetsen door kunnen laten gaan.”