Huisartsen en Mariaziekenhuis bundelen krachten

PELT – Bij de spoedgevallendienst van het Mariaziekenhuis in Overpelt is een tent geplaatst waar mensen die mogelijks zijn besmet met het Coronavirus, eerst worden onderzocht. Op deze manier hoopt het ziekenhuis om patiënten die mogelijks besmet zijn, af te zonderen van andere spoedpatiënten. Door de unieke samenwerking met de huisartsen van de Noord-Limburgse en Lommelse huisartsenkring, is er een plan opgesteld om de mogelijke toevloed van patiënten te kunnen opvangen. Dit is een ongeziene bundeling van krachten om de crisis die op ons afkomt te kunnen beheersen. Hiermee trachten we een zo optimaal mogelijke kwaliteit en veiligheid voor onze patiënten te garanderen in deze drukke tijden.

Het is van essentieel belang dat patiënten met luchtwegklachten eerst contact opnemen met de eigen huisarts of de huisarts van wacht. Deze zorgt voor de verdere verwijzing naar het ziekenhuis, zo nodig.

Werking
Patiënten worden eerst afgeleid naar de blauwe tent op de bezoekersparking. Hier worden ze getrieerd. Dit betekent dat ze worden bevraagd en toegewezen aan de correcte patiëntenstroom:

 • Spoedgevallenpatiënten zonder luchtwegklachten en/of koorts, worden doorverwezen naar de spoedgevallendienst. 

• Patiënten met symptomen van luchtweginfecties worden doorverwezen naar de witte tent achter spoedgevallen. Hier gaat de arts bepalen of deze patiënten thuis in quarantaine kunnen gaan, moeten behandeld worden, of dienen opgenomen te worden voor verder onderzoek/behandeling. Patiënten die een opname vereisen, worden overgebracht naar een speciale afdeling in het ziekenhuis.

Om deze manier van werken praktisch mogelijk te maken, is er een tent van 30×10 meter geplaatst naast de spoedgevallendienst. Hierin wordt, op dit moment, de nodig infrastructuur voorzien voor het aansluiten van medische apparatuur en informaticabenodigdheden, evenals 20 bedden voor de eerste opvang van patiënten.