‘t Botermenneke Gastel

GASTEL – Op 5 maart heeft ‘t Botermenneke haar jaarvergadering gehouden. De opkomst was groot. De leden werden ontvangen met koffie en vlaai waarna er gestemd werd voor een nieuw bestuur. Na de stemming voor een nieuwe bestuur werd begonnen met het samenstellen van de activiteitenkalender tot de vakantie. Maar wegens het corona-virus zijn alle activiteiten opgeschort. Dus er is geen kaarten, gym en kegelen. Ook gemeenschapshuis De Schaapskooi is gesloten. Namens het bestuur van ‘t Botermenneke Gastel.