169e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar [email protected]

Vorige week was de zin:

Het is een rare tijd, maar alleen samen kunnen we het virus te lijf.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: tis nen oarige tied, mer alliën same kriege we ‘t virus eronder. Maar ook: Ut is unne gekke tièd, maer allien  mej os allemol kunnen we ut virus te lièf.

BUDEL:  Tis unnen oarige tied, mer allieën samen kriege we ut Virus eronder. Maar ook: Tis un aorige tied mer alien same kunne we da vierus aen.

BUDEL-SCHOOT: Tis unne ôrrige tîêd, maar allieën sâmme krîêge we die bacille dur_onder. Maar ook: Ut is unne aorige tiëd Mar alliën sâme kunne willie da virus aonpakke.

BUDEL-DORPLEIN: Tis unnen arige tied, mèr allien samen kunnen we tegen het virus vègten.

WEERT:  Ut is unne gekke tieed , mer allein saame kunne vae ut virus te lieef.

HAMONT:  ’t Is-ne roare tie-jd, mèr allie-jen saame kunne we ’t virus te lie-jf. Maar ook: Tis unne specioalen tiejd, me`r me` os allemoal kriegen wellie de` bje`sje  we`l kepot. Plus: Tis ’n oarige tied, mér me z’n alle kriege we da virus wel klén.

ACHEL: tis ne roaren tiëjd,mèr alliëjen samen kunne wêt virres te liéjf.

NEERPELT: Tis ne rare tiejd, mer alliejen same kunne we het virus te liejf. Maar ook: Tis enne arige tied, mer alliejen me os allemoal kunnen wallie het virus wel aon.

OVERPELT: ’t Is ne gekken tiêd! Mer allieën allemoal same kunne we het virus oan!

EINDHOUT: T’is ne raare taad , mo alleejen welle same kunne welle het virus te laaf.

BOEKEL: T is un aorige tijd, maor saome kanne we t virus an.

DRACHTEN: it is in frjemde tiid, mar allinich tegearre kinne wy ​​it firus bestride.

HELMOND: Tisne n’arigge tijd, mor mi zin alle kriege wum wel klèn.

MEIJEL: Tis un raerreh tidj, mehr saame kenneh weh dieh 4 russeh teh lief. Maar ook: ’t Is ‘ne gékke titj, mèr allieën saame kanne we ’t vierus ónder de knéjje kriege!

KERKRADE: Ut is ing jekke tsiet, evver alling tsesame kenne vuur ut virus kleng krieje.

LINNE: Tis eine rare tied..maar allein same kinne veer ut virus verslaon.

ACHTMAAL: Ties nun oarige tijd, mar alijeen soamuh kunnuh we da vierus te leif !

DWORP: T’es né roeren taid mo soeme kunne we da veerus te laif.

BIEZENMORTEL: Tissunne narigge ted mar meej zun alle kregguh we deh virus onder de knie us.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

We zoeken hier allemaal wel ooit de grens op, zowel Belgen als Nederlanders.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.