170e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

We zoeken hier allemaal wel ooit de grens op, zowel Belgen als Nederlanders.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Willie zeuke hie allemól wel uit de grens op, de Belzen net zoe goe as de Hollanders. Maar ook: We zeuken  hie allemoal wellus uijt de grens op, zowel de Belzen as de Hollanders.

MAARHEEZE:  Wu zuuke hie allemol wel us de grens op, hollanders en Belze.

BUDEL-SCHOOT: Willie zuuke hie allemaol wael uît de greans op, de Belze as de Hollanders.

BUDEL-DORPLEIN: We zuuken hiej allemoal wel us de grens (of miet) op, zowel de Bèlzen as de Hollanders. Maar ook: We zûûke hie ammul wel_us öit de streep op, zoewel de Belze as de Hollanders.

WEERT:  Vae zeuke heej allemoal waal us  oeets de grens op, de Belze net zoe good as de Hollanders.

HAMONT: We`lie  zuu`ken  allemoal we`lles  uijt de streep op, De Belzen  net zo goe as de Hollanders. Maar ook: Wellie zuu-jken hie-j allemoal wèl es ui-jt de grens op, zoewel Bèlzen as Hollanders. Of: Wellie zuuke hiej de grens wel op, geliek de Belzen en den Hollander.

ACHEL: We zuuken hiej allemoul wel is de grens op, zowel belze as Hollanders. Maar ook: Wijllie zuuiken hie allemoal wel es oeit de grens op,Belzen zjust zoe goe as de Hollanders.

NEERPELT: Wellie zoeken ie allemoal de grens oep.. nie alliejen de Belge ma oech de hollanders. Maar ook: Wèllie zueken hey allemoal wel oewejt de grens op, zoewel Belzen as Hollanders.

OVERPELT: We züke hei allemoal wèl es oeit de grens op, zoewèl de Belzen as de Hollanders.

EINDHOUT: Welle zuuke hie allemoal wel is de greins oep , zoewe wel de beilgen as de hollaanders.

GROESBEEK: Wej zuuke de grens op. zowel de pruuse as de hollanders.

DRACHTEN: Wy sykje hjir soms de grins, sawol Belgen as Nederlanners.

KERKRADE: Vuur zukke hei allunui waal ens de jrens op, zoe wie der Belsj als och der Hollender.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Waar is de tijd gebleven dat we met regenwormen aan een haakje gingen vissen?

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.