Wat kunnen we nog met uitvaartwensen in deze tijd?

Steeds meer mensen leggen hun uitvaartwensen vast. Het geeft rust te weten dat het afscheid straks zal verlopen zoals zij dat willen. En het is duidelijk voor de nabestaanden. Tot voor kort vormden deze uitvaartwensen de leidraad voor het afscheid. Maar hoe anders is het nu.

Martin Horst – uitvaartverzorger

Dubbel verlies
De restricties rondom het afscheid verstoren heel wat uitvaartwensen. Naast het verdriet om het verlies kunnen nabestaanden ook niet meer de laatste wensen uitvoeren en moeten ze dikwijls kiezen voor een sobere variant van het gewenste afscheid. Corona neemt niet alleen onze dierbaren van ons af maar ook de mogelijkheid om afscheid te nemen zoals je zou willen. Volgens de wens van de overleden dierbare en met de mensen om je heen die je daar graag bij wilt hebben. En dat is vreselijk.

Wat kan er nog wél
Binnen dat dubbele verlies proberen wij zo goed mogelijk te helpen. We kijken wat we wél kunnen verzorgen. Muziek, bloemen, sprekers, vervoer; vaak kan er nog veel doorgang vinden. Het grootste gemis blijft de afwezigheid van vele betrokkenen. Maar gelukkig kunnen zij dankzij wat improvisatievermogen toch vaak hun medeleven tonen. Bijvoorbeeld door een rouwbezoek op 1,5 m afstand, een online condoleance via onze website, door plaats te nemen langs de route van de laatste rit met inachtneming van de 1,5 m afstand en volgens de regels van dat moment. Andere voorbeelden zijn het online volgen van de ceremonie, het tonen van foto’s van mensen die erbij hadden moeten zijn, een opgenomen speech en stoepkrijtafbeeldingen op de route.

“Onverwacht hartverwarmend mooi”
Het is mooi dat we in deze tijd ook positieve verwondering zien na het afscheid. “Wat was het hartverwarmend en puur.” “Die mensen langs de kant die afscheid namen en het afscheid op de begraafplaats, alleen met ons gezin. Nooit gedacht dat dat ook zo bijzonder kon zijn.”

Herdenking
Naast dit afscheid in kleine kring zijn een aantal nabestaanden nog wel van plan om na deze crisis nog een herdenking te organiseren, waarin de uitvaartwensen alsnog uitgevoerd kunnen worden. In het gezelschap van alle betrokkenen, met eindelijk die troostende arm om hen heen.

Meer info
Meer info over uitvaartverzorging tijdens het coronatijdperk staat op www.vdstappen.nl/coronavirus-uitvaart
Neem gerust contact op als u nog vragen heeft.

Martin Horst RU,
Uitvaartverzorger Cranendonck.