Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:
Waar is de tijd gebleven dat we met regenwormen aan een haakje gingen vissen?

We kregen deze keer volgende inzendingen:
SOERENDONK:
Zurrik: Wo is de tiêd gebleve dè we mej pirrike èn ’n hökske ginge visse? Maar ook: Wao is de tiêd gebleve da we meij pierikke an un hâokje ginge visse?

BUDEL: 
Buul: Wo is dn tied gebleve dae we mej pirrukken oan un hökske gonge visse? Maar ook: Vreuger veesde ge me une pirk.

MAARHEEZE:
Mares: Wo is du tied gebleve dè wu meij pirrikke ginge visse?

BUDEL-SCHOOT:
Schoeët:  Wo is de tîêd henne da we mej unne pirk on dun hoak ginge visse? Maar ook: Woa is de tied gebleve da willie ginge visse mej unne pierik ân un hukske?

BUDEL-DORPLEIN:
Dorreplein: Woa is de tied gebleven dè we mej pirrikken oan unne hoak van un visgeèrt goonke vissen?

WEERT: 
Wieërt: Woeh is dae tieed gebleve det vae met perike aan un engelke ginge visse?

HAMONT: 
Hamet: Bo iz den tiejd gebleven de` wel-lie me` pie-re-ken oan  un  hu`ks-ken vis gingen vangen?

ACHEL:
Boes den tiëd hènnen dé wijllie meij pieringen oan e hèùkske ginge vissen?

NEERPELT:
Nirpelt: Boewe is de tiejd gebleve dè we mej pieringe oane hökske ginge visse? Maar ook: Boe is den tied gebleve dè we mè pieringen oan èn hukske gingen vissen.

OVERPELT:
Boe is den tiêd hènne, dä we ginge visse mè pieringen ón den hoak? Maar ook: Bo is den tiéjd da ge mé pieringen oan un hukske gingt vissen?

EINDHOUT:
Woar is de taad henne da welle mee regeweurme aan een hoakske ginge visse?

BEEK EN DONK: 
Wor is d’n tijd geblive dè ge mi ne wörm an nen hoak kost gôn visse?

STRAMPROY:
Woee is de tieed gebleve det wae met rengelwurm aan een hoakske ginge vesse?

SOMEREN:
Wor blie de tijd, dè we mi piere ginge visse?

VUGHT:
Waor is d’n téd gebléve da ge met unne wurm aon oe hukske kond gaon gaon visse?

ANTWERPEN: 
Wooar iss den taaijd gebleive, dawe me de pieren oan een okske ginge visze?

KERKRADE:
Woa is de tsiet jebleave, dat vuur mit reanwurm aan ee hoaksje joonge visje?

AARLE:
Wor is d’n tijd geblivve dè wai mi unne pier an d’n angel ginge visse?

TILBURG:
Waor is d’n tèèd gebleve degge meej unne pier aon un haokske gingt visse?

HELMOND:
Waai visten altijd met ne pierik an ‘n hükske, maar des verdomd laang geleje? Maar ook: Wor is den tijd geblivve dè we mi wa règenwurrem an un hûkske ginge visse?

ACHTMAAL:
Waar ies dun teid gebleevuh da du meej pieraasen oan dun oaak giengen viessuh?

AMERSFOORT:
Woar is de taid bleve da we mit reejenworm’n an un haki ginguh vissuh?

ESCH:
Woar is dieje tèd gebleve da ge mi pieren oan un hoakske gingt visse?

DWORP:
Woe es den tait gebleive d’à we me peere ginge visse?

WINTELRE:
Woar is dun tet gebleeveh , da ge mee ne wurm an un hakske kont gan vissuh?

BIEZENMORTEL:
Waor is dieje ted gebleeve degguhh meej unne pirwörm aon oe haokskuh het zittuh vissuh?

DRACHTEN:
wêr gong de tiid doe’t wy mei ierdwormen op in hok fisken?

EINDHOVEN:
War is de tèd gebleve da ge mi un piering an un hakske ging visse?

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Ze zei tegen de dokter dat ze zo’n stijve knie had de laatste dagen.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.