Zwartkopvuurkever

Op deze foto zie je de Zwartkopvuurkever, een andere veel gebruikte benaming is zaagsprietkever of soms vuurkever, maar deze laatste naam staat voor de hele familie. De kleuren van deze kever zijn onmiskenbaar; een knalrood borststuk en achterlijf, de rest van het lichaam is gitzwart. Kenmerkend zijn ook de twee tasters die bij het vrouwtje sterk getand zijn en enigszins doen denken aan de tanden van een zaag en bij het mannetje gekamd zijn. De lengte is ongeveer 15 tot 20 millimeter. Een andere soort vuurkever die er sterk op lijkt is de roodkopvuurkever met als duidelijk verschil de rode kop in plaats van een zwarte zoals bij de hier beschreven soort.

De zwartkopvuurkever leeft in liefst bossige omgevingen. Dat is geen toeval want de larven leven twee tot drie jaar in rottend hout van diverse boomsoorten. In tegenstelling tot veel andere in dode en vermolmde bomen levende larven lusten ze echter geen hout, maar juist de hout-etende larven van andere insecten zoals boktorren en andere dieren als wormen. Het zijn dus echte jagers en hebben stevige kaken en zes kleine pootjes. De volwassen kevers eten voornamelijk stuifmeel en andere plantendelen. In Nederland is deze soort zeldzamer aan het worden doordat veel omgevallen bomen worden opgeruimd, en daarmee de prooien die er van eten. 

Heeft u ook een mooie landschaps- en/of natuurfoto van of over Cranendonck? 

Mail deze gerust  naar cranendonckinbeeld@gmail.com met vermelding van de locatie, en mogelijk wordt het geplaatst.