Geen positieve coronabewoners meer in Mariënburght

BUDEL – Alle bewoners van zorgcentrum Mariënburght in Budel die besmet waren met het coronavirus zijn afgelopen week nogmaals getest. Op 26 mei kwam de laatste uitslag binnen waarbij de arts-microbioloog aangaf dat bewoners niet meer positief zijn en dus ook niet meer besmettelijk voor anderen. 

“Een ongelooflijke opluchting en blijdschap voor al onze cliënten, familie en alle collega’s van Mariënburght”, vertelt bestuurder Steven Han, van Stichting Land van Horne. “Als organisatie zijn we heel trots op onze collega’s die onder hele moeilijke omstandigheden er alles aan gedaan hebben om voor onze bewoners te zorgen. Het waren moeilijke omstandigheden, niet alleen waren er zorgen voor hun eigen veiligheid maar ook hun worsteling met en verdriet over het overlijden van cliënten en omdat er geen bezoek van familieleden mogelijk was. Er zijn naast een aantal bewoners uiteindelijke ook heel wat zorgmedewerkers die het virus hebben opgelopen en ziek zijn geworden. Wij realiseren ons dat wij dankzij hun inzet, flexibiliteit en samenhorigheid onze zorg hebben kunnen waarborgen en daar zijn wij hen heel dankbaar voor.”

Bewondering en respect
Han kan het niet vaak genoeg benadrukken: “Wij hebben ook heel veel bewondering en respect voor onze bewoners en alle mantelzorgers. De wijze waarop iedereen in deze moeilijke omstandigheden begrip heeft getoond, ons het vertrouwen heeft gegeven om te handelen en onze collega’s ook een hart onder de riem heeft gestoken, was hartverwarmend. Dit ondanks het vele verdriet en het snelle afscheid dat velen helaas hebben moeten nemen. We mogen weer voorzichtig vooruit kijken, maar onze herinneringen aan deze nare tijd blijven en deze zullen wij allemaal op onze eigen manier een plek moeten geven.”

Bezoek weer snel mogelijk
De bestuurder Han is blij dat Mariënburght op dit moment geen besmettingen meer heeft en bijna iedereen weer is hersteld of herstelt. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat het virus in onze maatschappij nog niet weg is. Het coronavirus blijft een risico voor iedereen, dus ook voor de cliënten van de zorgcentra. Landelijk wordt de bezoekregeling voor verpleeghuizen versoepeld. De richtlijnen van het RIVM en het kabinet over bezoek op de verpleeghuizen zijn nog beperkt: één persoon per cliënt, één uur per week. “Wij snakken allemaal weer naar de waardevolle ontmoetingen, de omhelzingen en het contact. Hoe doen wij dit op een verantwoorde manier, zodat wij voorkomen dat het virus niet opnieuw op kan laaien? De overheid geeft richtlijnen bij het openstellen van verpleeghuizen. Uiteraard houden wij ons daar aan en op dit moment wordt voor elke locatie van Land van Horne gekeken hoe wij dit het beste kunnen vormgeven. Wij brengen alle bewoners en mantelzorgers hier persoonlijk van op de hoogte. Eén ding is zeker, het zal stap voor stap gaan en dat vraagt van iedereen nog veel geduld, begrip en ook verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Met alles wat we tot nu toe met elkaar hebben meegemaakt, heb ik daar het volste vertrouwen in.”