Zorgen omwonenden De Schaapskooi moeten serieus worden genomen

GASTEL – Het afhameren van het raadsvoorstel om ruim 1,3 miljoen euro te voteren voor het bouwen van een nieuw gemeenschapshuis in Gastel leek van tevoren niet meer dan formaliteit. Toch werd het hamerstuk dinsdag bij de raadsvergadering een bespreekstuk. De aanleiding hiervoor was een brief van omwonenden.

Door Roy de Leijer

In de brief spreken buurtbewoners hun zorgen uit over de parkeerdruk en geluidsoverlast in de omgeving van het nieuwe gemeenschapshuis dat op de huidige locatie aan ’t Lange moet verrijzen. 

Het raadsvoorstel werd tijdens de onlangs gehouden commissievergadering breed omarmd door de gemeenteraad van Cranendonck. Ook nu kreeg het burgerinitiatief, waarbij Gastelnaren het plan hebben opgepakt om zelf een nieuw gemeenschapshuis te realiseren, unanieme steun.

Koen van Laarhoven (Cranendonck Actief!): “Onze mening is niet veranderd, maar we kunnen de brief niet ongemerkt voorbij laten gaan.” Hij deed een oproep aan wethouder Marcel Lemmen (VVD) om een vinger aan de pols te houden.

Daarnaast is het vooral ook aan de werkgroep, die zich bezighoudt met het realiseren van de nieuwe Schaapskooi, om hierover met de buurtbewoners in gesprek te gaan. Jordy Drieman (VVD): “Dat is ook een onderdeel van burgerparticipatie. Het zal een uitdaging zijn, maar aan de andere kant verwacht ik dat het door de inwoners van Gastel op te lossen is.”