Online Gemeenteraad Pelt

PELT – Op 28 mei werd in Pelt voor de tweede maal een gemeenteraad online georganiseerd. Dit keer zonder videobeelden. Je kon alles live volgen met slides ter ondersteuning van de onderwerpen die besproken werden. Als eerste werden de jaarrekeningen 2019 van de Gemeente Pelt, AGB Pelt en OCMW Pelt besproken en goedgekeurd. Verder kwamen maatregelen op tafel om de gevolgen van corona voor de lokale handel, bedrijven en het verenigingsleven te milderen. Op de eerste plaats wil men inspelen op de liquiditeitspositie van de getroffen ondernemingen op korte termijn. De aandacht ligt dan vooral op die zaken die het langst getroffen zijn door de beperkende maatregelen vanuit de federale overheid. De gemeente zal het lokaal winkelen extra gaan promoten. Plaatselijk winkelen is ook een vorm van solidariteit in tegenstelling tot aankopen online te doen in het buitenland. Eén van de ondersteunende onderdelen is de ‘Winkelhierbon’. Dat zijn aankooopbonnen van 5, 10 of 20 euro. De gemeente vult de waarde van zo’n bon aan met 10% en rond die af naar het volgende vijfvoud. Wie dus een bon koopt van € 20,00 krijgt een waardebon van € 25,00 met een maximum van € 50,00 per gezin. Kwetsbare gezinnen krijgen een forfaitair tegoed van € 50,00. Voor de marktkramers was tijdens een vorige gemeenteraad reeds aangegeven dat zij tijdens de crisis geen standgeld dienen te betalen. Dit wordt nu alvast verlengd tot eind augustus. Zodra de horeca terug open mag kunnen die zaken rekenen op een aantal maatregelen vanuit de gemeente zoals bijvoorbeeld een mogelijkheid om de terrassen uit te breiden op openbaar domein. Verder werd door de gemeenteraad een meerjarenplan 2020-2025 van de Peltse kerkfabrieken goedgekeurd. Pelt telt negen kerken waarvan vijf in Neerpelt en vier in Overpelt. Gemeentebesturen zijn verplicht de tekorten van de exploitatie van de kerkfabrieken bij te passen en bij te dragen aan de investeringen in de gebouwen van de eredienst. Groen heeft zich bij deze stemming onthouden. De kostprijs voor de omgevingsaanleg van het nieuwe Woonzorgcentrum Teutenhof in Sint-Huibrechts-Lille zal ongeveer een goeie € 800.000 kosten. De gemeente betaalt hiervan € 694.000 en de rest van de kostprijs zal betaald worden door Fluvius. Voor wat betreft de tien Pelter ontmoetingscentra heeft de raad goedkeuring gegeven aan het reglement op de erkenning en het toekennen van de hiervoor ter beschikking gestelde subsidies. Dit reglement heeft onder meer als bijkomend doel om onrechtstreeks de Pelter verenigingen steun te verlenen op het vlak van infrastructuur voor hun vergaderingen en activiteiten. Tussen Hamont-Achel en Pelt is een overeenkomst gesloten voor wat betreft een toeristisch projectmedewerker voor Natuurgrenspark De Groote Heide. De kosten voor deze functie worden evenredig tussen beide gemeenten verdeeld.