174e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

Dit is een mooie tijd om alles een beetje van een afstandje te bekijken.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Nouw is un mojje tiêd um alles un bitje van un afstandje te bekieken. Maar ook: Tis unne schónne tiêd um alles un bitje van ’n aafstandje te bekieke.

BUDEL:  Dit is unne sgonne tied Um alles un bitje van verre te bekieken.

BUDEL-SCHOOT: Dit is unne moië  tîêd um alles un bitje van unne afstand te bekîêke. Maar ook: Dit is unne sgonne tiëd um alles un bitje van afstand te bekieke.

BUDEL-DORPLEIN: Dit is unne mojje tied um alles us un bitje van een aafstandje te bekieke.

HAMONT:  Dit is ‘ne sch(w)onne tie-jd om alles e bitje vanop aafstand te bekie-jke. Maar ook: Tis unne schwo`nnen tiejd om aal uh bitje van ve`r te bekiej ken. En ook: Dit is ne sgonne tiejd um alles ’n bittje van ’n afstand te bekiejke

ACHEL: Di is wér ene schon-ne tie-jt om alles van verris te bekie -ken. Maar ook: Dis ne schônnen tiejd um aal e bitje van op e aafstendje te bekièken.of van véres te bekièken.

NEERPELT: Di is enne schoene tied um aal è bitje van enne afstaand te bekieken. Maar ook: Di is ne schoewene tiejd um alles ’n bitje van ‘ne aafstaand te bekiejken.

OVERPELT: Di is ne schoëne tied om aal  ubitje  van un afstaandje te bekie.. ken.. Maar ook: Di is ne schoeënen tiêd um aal a bitske van op nen aafstaand te bekie.ke.

WEERT: Dit is unne schoeene tieed um alles un bitje van unne aafstând te bekieke.

EINDHOUT: Da is naa ne schoowene taad om alles eun bitteke vanoep nen afstaand te bezien .

’s-HEERENBERG: Dit is ’n mooie tied um alles ’n bietje van ’n afstand te bekieke.

KERKRADE: Noen is ‘t ing sjun tsiet, um alles ee bisje va inge aafsjtand tse bekieke.

LINNE: Dit is eine sjoone tied om alles ein bietje van eine aafstandj te bekieke.

UDEN: Di is unne skônnen tijd um alles un bietje âchteraf gaon staon te bekééke.

BRUSSEL: T’es né schuune taid vu alles e bekke van afstand te bezeen.

GELDROP: Di is unne moie tijd um alles van un afstandje te bekieken.

DOETINCHEM: Dis un mooie tied um alles un bietjen van un afstandje te bekieken.

STRAMPROY: Dit is unne sjoeene tieed om alles u bitje van un aafstendje te bekieeke.

MOL: Tis ne schoewenen tijd om alles is een bikke vanop nen afstand te bezien.

AARLE: Dis unne skonne tijd um alles is un bietje van un afstandje te bekieke.

DRACHTEN: Dit is in goeie tiid om alles fanôf in ôfstân te sjen.

DEURNE: Di is unne skonnen tied um ut is van un stukske trug te bekieken.

HELMOND: Tisne skonne tijd om t allemôl ins vannene afstand te bekieke.

MEIJEL: Tis unneh sjonneh tidj um alles un bietjeh van un afstand teh bekiekkeh

ASTEN: Van weit af alles bekieke dur is ut naw ne moje tijd vur.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Er blijft maar één probleem over waar niemand raad mee weet.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.