Dorpsplatform Budel-Dorplein wil gezamenlijk signaal afgeven aan Skozok

BUDEL-DORPLEIN – Naar aanleiding van de recentelijke ontwikkelingen rondom basisschool Sint Andreas heeft Dorpsplatform Budel-Dorplein een brandbrief verspreid onder de Dorpleinse bevolking. Ze roept hierin op om gezamenlijk een signaal af te geven aan onderwijsstichting Skozok.

Door Roy de Leijer

Het schrijven is een reactie op een brief van het schoolbestuur waarin wordt gesteld dat Skozok, de schoolkoepel waaronder zowel de Sint Andreasschool als basisschool De Wereldwijzer uit Budel-Schoot vallen, heeft uitgesproken dat het onderwijsinhoudelijk en financieel niet langer haalhaar is alle kleine scholen in stand te houden. 

De gevolgen van het gewijzigde beleid kunnen volgens de beide onderwijsteams, medezeggenschapsraden en Skozok het beste worden ondervangen door proactief na te denken over de toekomst van beide scholen waarbij een fusie ook een mogelijkheid is.

Het dorpsplatform wil over deze ontwikkelingen een duidelijk signaal afgeven aan zowel het bestuur van Skozok als ook aan de andere partijen die hierbij betrokken zijn. Ze roept inwoners op om mee te denken bij een manier waarop dit kan gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld via enquête, een digitale poll of een stembriefje. Ideeën hierover kunnen tot uiterlijk 18 juli worden gemeld via secretaris@dorpleinuniek.nl.

“We willen vervolgens graag van zoveel mogelijk inwoners weten wat hun mening is over de toekomst van de school. Deze input wordt gebundeld en voor eind augustus voorgelegd aan onder meer Skozok en de directie van basisschool Sint Andreas”, zegt platform-voorzitter Theo Dubbeld.