Waterschap en boeren gaan tot het uiterste om maximaal water vast te houden

REGIO – De afgelopen droge jaren heeft waterschap Aa en Maas ingezet op het maximaal vasthouden van water in de grotere sloten en beken die het waterschap onderhoudt. Dat dit niet genoeg is, blijkt uit de droogte waar we mee te maken hebben. Ook het boerenland is van groot belang om regenwater in de bodem te laten infiltreren. Vandaar dat ook de kleine boerenslootjes worden ingezet bij de bestrijding van droogte. Bij een melkveehouder in Heusden, gemeente Asten, zijn donderdag rijplaten ingezet als stuw om het regenwater dat valt, vast te houden en daarmee het grondwater aan te vullen.