Grevenbroeker Echo´s nummer 111 is verschenen

REGIO – Het nummer begint met een aantal aanvullingen op het rijke stadsleven – van Achelpoort tot Budelpoort -, beschreven in het vorige nummer door de 92-jarige Mia Hegge. 

Mathias en Pieter Jan Boelaers zijn een vergeten priesterduo uit Hamont. De ouders Hendrik Boelaers en Catharina Geusens woonden  aan de Achelpoort. De twee zonen  werden tot priester gewijd tijdens de Franse Revolutie in Munster, Duitsland. Bij testament vermaakten de beide broers een groot deel van hun patrimonium aan de kerk van Hamont. Auteur Luk Van de Sijpe heeft met uitzonderlijke documenten de verdiensten van het priesterduo weten te schetsen en stelt dat zij een straatnaam verdienen… 

F.C. Walburg was een van de meerdere recreantenvoetbalclubs in Hamont.  Zij was actief van 1972 tot 1996. De club beschikte niet over een voetbalterrein, wel over een lokaal in cinema De Walburg en over veel enthoesiasme om het bijna 25 jaren vol te houden. Bèr Cardinaels heett de levensloop samengevat.

De familie F(e)ijen: deel 2: In het vorig artikel werden de eerste vijf generaties van de familie Fijen besproken. Auteur Mathieu Schuurmans beschrijft nu de twee volgende generaties zes en zeven. Van de laatst besproken generatie (generatie 7) zijn reeds gegevens terug te vinden in de oudste parochieregisters van Hamont. 

Anny van Dooren-Donckers en Harry Van de Broek schreven een artikel over ‘Lebben-teut’ (?) Peter-Jan van Daal en familie. De Teutenkamer van de GHK De Goede Stede Hamont vermeldt bij de “Teutenfamilies Hamont” o.a. Van Daal, Joseph (°1777) koopman en Van Daal, Arnoldus (°1802), koopman.  Het resultaat van een verder onderzoek naar de familie Van Daal leest U in deze bijdrage.

Op vraag van het stadsbestuur van Hamont-Achel heeft onze kring, in samenspraak met de Erfgoedkoepel drie straatnamen voor Hamont geadviseerd.
Uitgangspunt was dat de stad in een nieuwe verkaveling van het Mulkerbos te Hamont, vrouwen als naamdrager wil selecteren voor drie nieuwe straten.
Het Documentatiecentrum adviseerde 4 vrouwen. In G.E. 111 kunt u de lezen wie voorgesteld zijn.

Tenslotte wordt een In Memoriam gewijd aan Don Van der Looy (1926-2020).

wijding tot diaken van P.J. Boelaers, 1813