Lindelsebaan: waarlangs kan je de baan op?

PELT – Vanaf maandag 6 juli krijgt na het fietspad, nu ook de rijweg van de Lindelsebaan een nieuwe slemlaag. Om een deklaag van goede kwaliteit te hebben die lang meegaat, is het van groot belang om absoluut niet door het vers aangelegde slem te rijden. Dat kan trouwens ook het voertuig beschadigen. De gemeente dringt er daarom op aan om de verkeerssignalisatie in de zijwegen te respecteren en de voorziene doorgangen te gebruiken.

Een heel aantal zijwegen zijn tijdelijk afgesloten. De nodige signalisatie is aangebracht en er is een omleiding voorzien voor doorgaand verkeer. 

Voor het lokale verkeer blijven een aantal aansluitingen op de Lindelsebaan open. Ze laten toe om de Lindelsebaan op te rijden en op sommige plaatsen zelfs te kruisen, zonder de werken te bemoeilijken. Daarbij moet uiteraard de enkele rijrichting in de richting van Eksel gevolgd worden. Het gaat om de kruispunten die aangelegd zijn in betonklinkers (zie plannetje):

  • Rijmenstraat (begin van de werken)
  • Heidestraat-Walstraat-Stalmanstraat
  • Gortenstraat-Meerstraat
  • Vrenenstraat-Rekkerstraat-Parkstraat
  • Hobosstraat-Kleinmolenstraat
  • Moldershoevenstraat (begin van de werken)

Voor het lokale verkeer dat de weg kent in de omgeving van de Lindelsbaan blijft op die manier – mits een kleine omweg – alles dus zeer goed bereikbaar. 

Slem kan enkel op een volledig droog wegdek aangelegd worden. Omwille van het regenweer van de laatste dagen zijn de werken niet gevorderd zoals voorzien. Het is dus mogelijk dat de laatste gedeelten pas na het bouwverlof afgewerkt kunnen worden. Tijdens het bouwverlof zal de signalisatie desgevallend verwijderd worden.