Merci voor Herman en Harry

BUDEL – Eindelijk kon het er toch van komen. De algemene ledenvergadering van c.v. Buulder Buk werd op 9 juli jongstleden gehouden in de zaal van De Bonte Os. Met een tussenruimte van 1,5 meter waren er best nog wel de nodige leden aanwezig om het verslag van het bestuur te horen over het afgelopen verenigingsseizoen. Een seizoen dat nogal abrupt vlak voor het jubileumfeest werd verstoord door het alom aanwezig Corona. Dat maakt het ook erg lastig om ver vooruit te kijken. Plannen voor het komende carnaval staan noodgedwongen in de koelkast en begin september als er overleg met de regio is geweest hoopt men duidelijkheid te kunnen verschaffen. Leden die ideeën hebben over de invulling van een alternatief 1,5 meter-carnaval worden natuurlijk opgeroepen dit te delen met het bestuur. In het bestuur van c.v. Buulder Buk traden ook enkele wijzigingen op. Zowel Penningmeester Herman Govers stopt na een zeer lange periode in die functie actief te zijn geweest. Hij heeft het stokje gaandeweg het jaar al overgedragen aan zijn opvolger Paul Adriaens die vorig jaar al in het bestuur verkozen werd. Secretaris Harry van de Moosdijk was ook niet meer herkiesbaar voor een volgende termijn. Zijn taken zijn overgenomen door Vorst Martin Horst die samen met voorzitter Jean-Pierre Bax herkozen werden in het bestuur. Prins Bart van Steenbergen trad ook toe tot het bestuur na zijn verkiezing. Daarmee is er binnen het bestuur weer een rechtstreekse vertegenwoordiging van de commissie zittingen en bals en recepties. Natuurlijk was er voor beide aftredende bestuursleden een dikke Merci op zijn plaats. Blijf verder op de hoogte door ons te volgen via www.buulderbuk.nl of op Facebook.

De bijgeleverde foto is gemaakt door Fred van Kessel. v.l.n.r. Oud penningmeester Herman Govers, oud secretaris Harry van de Moosdijk en herbenoemd voorzitter Jean-Pierre Bax.