25 jaar actief voor Sint Jorisgilde

BUDEL – Maar liefst 25 jaar al zijn ze verbonden en actief voor de club. Ze zijn de heren Sil Cox en Jén Adams en de club is het Budelse Sint Jorisgilde. Naast het feit dat beiden 25 jaar als gildenbroeder verbonden zijn aan het Budelse gilde zijn er meerdere overeenkomsten tussen beide zilveren jubilarissen te benoemen. 

Zo was van beiden een zoon actief als vendelier voor het gilde voor ze toetraden tot het gilde, zijn ook beide dames actief lid geworden en zijn beiden bestuurlijk actief of actief geweest. Toen zoon Frank als jeugdvendelier al enige jaren actief was voor het gilde en ook dochter Saskia als eerste koningin van het Budelse gilde ging meelopen besloot Jén Adams om zich aan te melden en in pak mee te gaan lopen. In 1996 schiet hij zich tot Koning van het gilde en dan is hij samen met Nelly drie jaar het koningspaar van het Budelse gilde. In die periode wordt het ook mogelijk voor dames en meisjes om als volwaardig lid toe te treden tot het gilde, en niet enkel als koningin aan de zijde van de partner, of als hulp bij de activiteiten. In die jaren wordt Jén bestuurlijk actief en neemt de rol van Regerend Deken op zich. Een taak die hij ruim 19 jaar heeft vervuld. Ongetwijfeld een hoogtepunt uit al die jaren is de realisatie van een geheel eigen onderkomen genaamd De Vaandrig aan de Poelderstraat. Voor zijn inzet als Regerend Deken is hij bij zijn aftreden uit die functie benoemd tot Lid van Verdiensten. Voor gildenbroeder Sil Cox geldt een bijna gelijkluidend verhaal. Bij hem in het gezin is zoon Edwin al enkele jaren actief als jeugdvendelier, als ook Sil besluit toe te treden tot het gilde. Een man een man, een woord een woord is zeker bij Sil een toepasselijk gezegde. Want hij trekt na een weddenschap om het koningschieten in 1996 ook direct een gildepak aan. Echtgenote Ria is in die jaren mede actief en wordt in 1998 samen met een aantal andere dames ingewijd in het gilde. Het gildelokaal aan de Sportlaan en ook later De Vaandrig aan de Poelderstraat hebben hun speciale aandacht en veel tijd wordt er in gespendeerd. Als de vacature Deken-penningmeester ontstaat wordt Sil de schatbewaarder van het Budelse gilde. Een functie die hij tot op heden met grote nauwkeurigheid vervuld. Inmiddels zijn beide gildebroeders 25 jaar actief en daarom werden zij tijdens de patroonsdagviering in het zonnetje gezet. Natuurlijk werden ook de dames Nelly en Ria in de hulde betrokken. Beide, inmiddels helaas oud-vendeliers, Frank en Edwin waren samen met andere familieleden getuige van deze huldiging waarbij Jén en Sil de zilveren speld van het Sint Jorisgilde Budel kregen opgespeld. Een waardering die beiden dik verdiend hebben voor hun grote en actieve inzet voor hun club. Op www.sintjorisgildebudel.nl of de Facebookpagina van het Sint Jorisgilde Budel kun je nieuwtjes over deze club volgen. Op de maandagavonden zijn belangstellenden welkom om eens te komen kennismaken in De Vaandrig. 


Op de foto beide jubilarissen met hun echtgenotes. Foto gemaakt door Fred Vliegen.