De wesp, weg ermee of niet?

REGIO – Als we zomers na gedane arbeid van onze welverdiende rust willen genieten met een barbecue, een drankje op het terras, een lekker ijsje of van iets anders lekkers zoets, dan zijn er altijd weer die vervelende wespen. Muggen zijn lastig maar wespen dat zijn de echte lastpakken die lelijk kunnen steken.

Door Frans Soers

Bij ons komen wel meer dan twintig soorten wespen voor, waarvan er maar een paar zijn die overlast kunnen veroorzaken. De Europese Hoornaar is een fors insect van ongeveer vier centimeter die ontzag inboezemt, maar is niet erg agressief en komt niet vaak voor in de bebouwde omgeving. De gewone wesp (vespula vulgaris) en de Duitse wesp (vespula germanica) daarentegen zijn wel lastpakken. Ze zijn zo’n twee centimeter groot en lijken veel op elkaar. We noemen ze ook wel de limonade wespen.

Opvallend is dat je tot half juli – begin augustus zelden wespen ziet en dan ineens zijn ze er massaal, hoe komt dat?

Van een volk wespen overleeft alleen de bevruchte koningin de winter. Eind maart begin april komt ze uit haar overwinterplaats en gaat op zoek naar een geschikte plek voor haar nieuw te bouwen nest. Is dat gevonden dan maakt ze van houtvezels, dat ze van dood hout bijt en waarvan ze een soort pulp maakt, de eerste raten waarin ze eitjes legt. Dan breekt voor haar een drukke tijd aan; Nest uitbouwen, eitjes leggen en de larven voeren. De eerste larven worden werksters die haar helpen het nest uit te bouwen en de larven te voeden. Nu hoeft de koningin nog alleen maar eitjes te leggen, waardoor het volk snel tot enkele duizenden kan uitgroeien.

Wespen zijn de beste natuurlijke insectenbestrijders die er zijn. Hun larven hebben dierlijk eiwit nodig om te groeien. Dat eiwit is afkomstig van rupsen, vliegen, muggen enz. De wespen zelf, hebben suikers nodig als brandstof voor het zware werk van insecten vangen en nest uitbouwen. Deze suikers en andere stoffen krijgen ze van de uitscheiding van de larven.

Vanaf begin juli loopt de ei-productie van de koningin sterk terug en komen er minder larven. De werksters hebben dan ook minder werk met het verzorgen van larven, maar ook ontvangen ze minder suikers en krijgen honger. Om hun behoefte aan suikers te stillen komen ze op onze zoetigheid af en nemen meteen een hapje van het barbecuevlees voor de eiwitten. De laatste larven worden darren (mannetjes) en koninginnen. De jonge koninginnen worden door de darren bevrucht, de oude sterft.

In de september worden de nachten langer en kouder waardoor de wespen door honger, kou en ouderdom sterven. De jonge koningin zoekt een overwinterplek en hiermee is de cyclus rond.

Wespen zijn nuttige dieren en dus is het verstandig ze met rust te laten. Alleen als ze ernstige overlast bezorgen kunnen we overgaan tot het ruimen van het nest. Wellicht kijk je nu met andere ogen naar de “vervelende wesp”.

Tekst: Frans Soers

Foto: Frans Soers