Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan
leven bij de mensen.  Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect. Stuur een e-mail naar [email protected]

Vorige week was de zin: Mijn moeder wacht met het kopen van een winterjas tot het uitverkoop is.

SOERENDONK: Os mam kopt unne werme jas pas as ie ne te veul kost en geliek hit ze! Maar ook: Os mam waagt mij ut koëpen van enne weenterjas todet opreumen is.

BUDEL:  Os môjer waacht mej ‘t koewupe van unne weenterjas tot ut oetverkoewup is. Maar ook: Os mam wacht met koepen van unne weenterjas tot ut oetverkoep is

BUDEL-SCHOOT: Os mam wacht mej ut koëpe van unne weentur jas tot de oetvurkoëp. Maar ook: Schoeët : Os mam wacht töt dun ôêtvurkoeëp mej ut koeëpe van unne ni-je weenter jas.

BUDEL-DORPLEIN: Os mam wacht met het koewpen van unne nèje weenterjas tot d’n oetverkoewp.

HAMONT:  Mie-moewder waacht mè-’t koëpe van’ne wînterjas tot-et oewtverkoêwp is. Maar ook: Os ma wacht mé het koope van ne wéenterjas tot dien waa goeijekooper is..

NEERPELT: Mèn ma woagd mèj het koëpen van ène winterjas tot het oewtverkoëp is

ACHEL: Mie moeder (os ma) woagt meijt koëpen van ne wintrejas totdè’t oewtverkoëp is.

OVERPELT:  Ós moe wòògde mè ne winterjas te koeëpe tot er solden warre.

WEERT:  Oos mam wachtj met ut koupe van unne weentjerjas tot ut oetverkoup is.

EINDHOUT:  Os moe die wacht altaa mee het koepe veu ne jas veu de winter tot da het oowat verkoep is .

KERKRADE: Mieng mam waat mit ‘t koafe van inge winktermantel bis dat der oesverkoaf is.

ACHTMAAL: Sma wogt meej ut kwoape vannun wienterjas tot dattie in dun uitverkwoap ies. HELMOND: Ons moeder waacht mi koupe van n winterjas tot de oitverkoup. Maar ook: Ons moeder waagt tot dat de winter jas in de uitverkaup is.

VALKENSWAARD: Smoeder wocht mee kooopen van ne weinterjas tot ut uitvurkoooop is..

DRACHTEN: Myn mem wachtet op in winterjas te keapjen oant it te keap is.

BIEZENMORTEL:  Ons moeder waacht meej ut kopuh van dieje winterjas tottie goeie kööper is.

HOOGELOON: Ons moeder wocht mee het kôpe van ne wenterjas tot dun ûtverkôop.

STRAMPROY: Os mam wachtj met het kaupe van unne wintjerjas totj oetverkaup is.

TILBURG:  Smam woacht nog ff meej ’t koopuh van diejuh wènterjas, totdè ’t in d’n oanbiejing is..

LEENDE: Ôs moeder wââcht meej ut kope van unne winterjas tot ut eutverkoop is!

BRECHT: Maain moeder wacht mé dieje winterfrak tut da et solde is


WINTELRE:  Ons smam wocht mi koopuj van unne weinterjas tot de utverkoop.

ASTEN:  Ons mam hi ut altijd kaw want ze waagt net zo lang mi ut koope van unne winterjas tot de tie uitverkaogt is.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat.  Zo maken we er samen een levendige rubriek van. De te vertalen Nederlandse zin is: “Smeren jullie die van jullie ook in met olie?.”   Stuur deze zin in jouw dialect vóór dinsdag naar [email protected] dan plaatsen we volgende keer de reacties en een nieuwe zin.